Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Projektowanie grafiki i multimediów na co dzień

Termin

10-05-2021, 11-05-2021

Termin

10-11.05.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Adresat

Wszystkie osoby, którzy chcą lepiej samodzielnie projektować/ modyfikować materiały graficzne i multimedialne na potrzeby swojej pracy zawodowej w celu wizualizacji własnych dokonań, autoprezentacji i dokumentacji.

Cele

Dostarczenie podstaw teoretycznych związanych z zasadami projektowania graficznego oraz szeregu umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem i obróbką materiałów graficznych oraz multimedialnych z wykorzystaniem łatwych w obsłudze i ogólnodostępnych aplikacji i usług online.  

Efekty szkolenia

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw projektowania graficznego w celu budowania jasnych i przystępnych komunikatów za pomocą języka wizualnego oraz odpowiednio dobranej zawartości i formy prezentacji graficznej.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności planowania, projektowania oraz samodzielnego tworzenia i edycji materiałów graficznych takich jak fotografie, plakaty, infografiki, diagramy, ogłoszenia, ulotki itp. oraz przygotowania i publikacji materiałów audiowizualnych za pomocą bezpłatnego oprogramowania i usług online.
 • Skuteczne stosowanie elementów graficznych i multimedialnych wspomagających wizualizację informacji zwiększających czytelność i atrakcyjność przekazu zarówno w mediach drukowanych jak i ekranowych.
 • Wykorzystywanie bezpłatnych zasobów graficznych i audiowizualnych dostępnych w internecie w celu wzbogacania przekazu multimedialnego.

Program

 • Podstawy projektowania graficznego.
 • Elementy komunikatu wizualnego.
 • Planowanie projektu i wybór odpowiedniego rozwiązania.
 • Narzędzia i techniki pracy z grafiką rastrową i wektorową.
 • Narzędzia i techniki pracy z materiałami audio/wideo.
 • Projekty praktyczne:
  • obróbka fotografii cyfrowych,
  •  projekt plakatu,
  • projekt infografiki,
  • projekt diagramu,
  • projekt ogłoszenia,
  • projekty graficzne dla usług Facebook, Twitter itp.
  • projekty graficzne na potrzeby prezentacji multimedialnych,
  • montaż filmu promocyjnego.