Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Profesjonalne prezentacje multimedialne – metody, narzędzia i techniki

Termin

12-04-2021, 13-04-2021

Termin

12-13.04.2021

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Adresat

wszystkie osoby, które w swojej pracy stają przed koniecznością opracowania nowoczesnych i przystępnych prezentacji dla różnych grup odbiorców i chcą uczynić swoje wystąpienia (spotkania, zebrania) znacznie ciekawszymi wizualnie i multimedialnie

Cele

Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat biegłej pracy z oprogramowaniem Microsoft PowerPoint ze szczególnym uwzględnieniem zasad komunikacji wizualnej oraz projektowania graficznego w procesie planowania
i tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych przyjaznych dla odbiorców.

Efekty szkolenia

 • zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz samodzielnego tworzenia prezentacji multimedialnych, które angażują i aktywizują publiczność
 • budowanie jasnych i przystępnych komunikatów dopasowanych do potrzeb odbiorców za pomocą języka wizualnego oraz odpowiedniego doboru zawartości i formy slajdów
 • skuteczne stosowanie elementów multimedialnych i interakcyjnych wspomagających narrację i wizualizację informacji w prezentacji oraz zwiększających czytelność i atrakcyjność przekazu
 • optymalizacja pracy z programem Microsoft PowerPoint oraz przykłady efektywnego wykorzystania wbudowanych narzędzi, wzorców
 • i ustawień aplikacji w codziennej pracy
 • wykorzystywanie bezpłatnych zasobów graficznych i audiowizualnych dostępnych w internecie w celu wzbogacania przekazu multimedialnego

Program

 • Zasady przygotowywania i kompozycji prezentacji multimedialnych zgodnych z panującymi trendami projektowymi na przykładach
 • Hierarchizacja informacji i zasady budowania jasnych i przystępnych komunikatów za pomocą języka wizualnego
 • Wprowadzenie do aplikacji Microsoft PowerPoint
 • Projektowanie struktury, układu i kompozycji slajdów z różną zawartością
 • Praca z tekstem, tabelami, wykresami, diagramami, infografiką etc.
 • Dodawanie elementów multimedialnych (audio/wideo)
 • Animowanie slajdów i obiektów
 • Wykorzystanie elementów nawigacyjnych i interakcyjnych
 • Tworzenie własnych motywów i wzorców slajdów
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych
 • Przygotowanie prezentacji do potrzeb wystąpienia