Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Prezentacja i profesjonalizm jako kluczowe elementy wizerunku urzędników samorządowego średniego i wyższego szczebla

Termin

22-04-2021

Termin

22.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

On line

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Urzędnicy samorządowi średniego i wyższego szczebla

Cele

  • zwiększenie wiedzy z zakresu zachowań w aspekcie wizerunkowym
  • poznanie technik wywierania wpływu społecznego
  • nabycie umiejętności stworzenia korzystnego pierwszego wrażenia
  • rozwój kompetencji społecznych

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

- pozna znaczenie wizerunku i roli jaką odgrywa on w życiu społecznym

- będzie umiał dobrać strój służbowy do okazji

- nauczy się rozpoznawać komunikaty niewerbalne interlokutora

- z łatwością zorganizuje oficjalne spotkanie służbowe

- nauczy się technik wywierania wpływu w relacjach służbowych

 

Program

1. Wizerunek urzędnika państwowego- elementy kluczowe.

a/ autorytet

b/ prezencja

c/ profesjonalizm

d/ spójność

2. „Jak Cię widzą tak Cię piszą” – czyli znaczenie pierwszego wrażenia.

a/ jakich błędów nie popełniać ?– praktyczne wskazówki

b/ rola savior-vivre

c/jak naprawić złe „pierwsze wrażenie”?

3. Komunikacja niewerbalna jako kluczowe narzędzie w pracy z ludźmi.

a/ rodzaje gestów i ich znaczenie w budowaniu autorytetu

b/ postawa w kontaktach służbowych

c/ głos jako narzędzie wywierania wpływu ( ton, tempo, dykcja, modulacja)

d/ uśmiech i mimika kluczem do nawiązania kontaktu

4. Dress- code w pracy urzędnika państwowego.

a/ podstawowe rodzaje strojów oficjalnych dla kobiet i mężczyzn

b/ znaczenie dodatków

c/kolorystyka jako czynnik wpływu

d/ dostosowanie ubioru do okoliczności

e/ ubiór w obsłudze klienta

5. Organizacja oficjalnych spotkań.

a/ elementy wizerunkowe ( flagi,  materiały pomocnicze, logo, banery)

b/kolejność wystąpień

c/ zapowiedź prelegentów

d/ oficjalne ceremonie ( przecięcia wstęgi, podpisywanie umów)

6. Jak skutecznie przemawiać ? - 5 zasad wystąpień publicznych

a/ zasady wpływu społecznego – omówienie na przykładach

b/praca z mikrofonem i kamerą on line- praktyczne wskazówki

c/ jak budować kontakt ze słuchaczami?

d/ elementy neutralizacji stresu i tremy

7. Kontakt z mediami- jak budować i utrzymywać relacje?

a/ przygotowywanie materiałów na stronę www oraz do mediów społecznościowych

b/ przygotowanie do konferencji prasowej