Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Poprawność językowa w tekstach urzędowych

Termin

24-05-2021

Termin

24.05.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

prelekcja, dyskusja, ćwiczenia poprawnościowe, warsztaty redakcyjne

Liczba uczestników

20

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

dr Marcin Poprawa

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej
 • także osoby, które uczestniczyły w podstawowym szkoleniu z zakresu prostego języka

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia i redakcji tekstów zgodnych ze wzorcami poprawności językowej.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie kompetencji językowych, stylistycznych i redakcyjnych
 • uporządkowanie wiedzy na temat poprawności językowej
 • udoskonalenie praktycznych umiejętności redakcji i korekty tekstu urzędowego

Program

 • „Tak się mówi, tak się pisze…” – zasady poprawności językowej a przydatne narzędzia lingwistyczne
 • Typografia i kompozycja przejrzystego tekstu – kilka wskazówek, jak zaprojektować czytelne pismo urzędowe
 • W którym miejscu postawić przecinek? – główne zasady interpunkcyjne
 • Grzecznie i poprawnie – nazwy własne w korespondencji i zasady ich odmiany
 • Jak to zapisać? – wielka a mała litera, pisownia łączna a pisownia rozdzielna, myślnik a dywiz… (ćwiczenia)
 • Zdania lubią porządek…  – wybrane ćwiczenia składniowe
 • Jaśniej, przejrzyściej, bez wielosłowia! – wybrane ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne