Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Netykieta w internecie i zasady bezpiecznej komunikacji w social media

Termin

15-04-2021

Termin

15.04.2021

Czas trwania

6h dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

Szkolenie połączone z warsztatami

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Malwina Popiołek

Adresat

Urzędnicy, pracownicy biur prasowych, osoby pełniące funkcje publiczne

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami tzw. netykiety czyli regułami właściwego zachowania w komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. 

Efekty szkolenia

Wiedza:

 • Uczestnik zna ogólne i szczegółowe zasady netykiety
 • Uczestnik wie, jakie są reguły właściwego zachowania w przestrzeni internetowej
 • Uczestnik wie, jak należy wykorzystywać media społecznościowe w sposób świadomy i bezpieczny
 • Uczestnik wie, jakie są pozytywne i negatywne wymiary komunikacji internetowej

Umiejętności:

 • Uczestnik potrafi właściwie zredagować treść maila
 • Uczestnik potrafi zarządzać informacją udostępnianą w social media
 • Uczestnik potrafi zarządzać informacją pozyskiwaną za pośrednictwem social media
 • Uczestnik potrafi odpowiednio reagować na negatywne zjawiska w przestrzeni social media

Kompetencje:

 • Uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji
 • Uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat komunikacji w internecie

Program

 1. Netykieta – zasady ogólne 
 2. Netykieta w korespondencji mailowej
 3. Zasady netykiety i właściwego zachowania w mediach społecznościowych
  • Media społecznościowe jako publiczna przestrzeń wymiany informacji
  • Odpowiedzialne zarządzanie informacją prywatną w mediach społecznościowych
  • Zasady zachowania w internetowej komunikacji publicznej
 4. Niewłaściwe wykorzystywanie social media w komunikacji publicznej - studia wybranych przypadków