Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MS Excel - wykresy oraz inne formy graficznej prezentacji danych

Termin

21-06-2021

Termin

21.06.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnionych plików z przykładami. Prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, a uczestnicy wykonują ćwiczenia na swoich komputerach.

Liczba uczestników

12

Koszt

420.00 PLN

Adresat

 • Wojciech Osiński - radca ministra, pracownik Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Aktywów Państwowych, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z aplikacji MS Office dla firm komercyjnych i administracji publicznej. Wieloletni trener współpracujący z KSAP, entuzjasta Excela.
 • Pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych którzy chcą wykorzystywać atrakcyjne wykresy do wizualizacji danych oraz wyników obliczeń
 • Kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą wykorzystywać nietypowe wykresy i inne niestandardowe formy prezentacji danych w celu uatrakcyjnienia swoich analiz i raportów
 • Wszyscy którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z prezentacją graficzną danych i wyników obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Cele

Doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru typu wykresu do prezentowanych danych oraz tworzenia niestandardowych, nietypowych wykresów i innych form wizualnej prezentacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność doboru standardowych wykresów do prezentowanych danych.
 • Umiejętność tworzenia dynamicznych wykresów wykorzystujących mechanizm tabel przestawnych.
 • Umiejętność tworzenia nietypowych wykresów oraz innych form wizualizacji danych w oparciu o mechanizmy i funkcje Excela.

Program

 • Uporządkowanie wiedzy i umiejętności dot. podstaw tworzenia wykresów. Zmiana typu, układu i stylu wykresu, dodawanie i usuwanie elementów wykresu, formatowanie elementów wykresu.
 • Praca z wykresami. Dobór wykresu do prezentowanych danych, typy wykresów jako nośnika informacji, projektowanie i dostosowywanie wykresu.
 • Wykresy przestawne. Wprowadzenie tabel przestawnych, tworzenie tabeli i wykresu przestawnego, zmiana podstawowych parametrów tabeli i wykresu przestawnego.
 • Wykresy zaawansowane. Wykres dynamiczny, automatycznie aktualizujący się, dwuosiowy, „piramida” i inne nietypowe wykresy.
 • Inne wybrane formy graficznej prezentacji danych w Excelu. Pseudowykresy wykorzystujące funkcje Excela (np. histogram tekstowy) oraz elementy graficzne i symbole.
 • Formatowanie warunkowe, wykresy przebiegu w czasie, paski danych oraz inne formy prezentacji danych.