Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

02-08-2021, 03-08-2021, 04-08-2021

Termin

2-4.08.2021

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

Praktyczne intensywne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem udostępnianych przygotowanych wcześniej plików z przykładami. Prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach.

Liczba uczestników

10

Koszt

700.00 PLN

Adresat

wszyscy urzędnicy regularnie wykorzystujący oprogramowanie MS Excel

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Budowa zaawansowanych formuł obliczeniowych:
 • typy danych (tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów), formuły (proste oraz tablicowe), różne metody adresowania, wykorzystywanie nazw zdefiniowanych (obszarów, stałych, wyrażeń), stosowanie przecięć (domniemanych i jawnych)
 • Stosowanie funkcji (pojedynczych i zagnieżdżonych):
 • najistotniejsze funkcje różnych kategorii (m.in. matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, daty i czasu)
 • Formaty warunkowe i niestandardowe:
 • wyróżnianie komórek w oparciu o stałe lub odwołania do innych komórek, formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, maski formatów niestandardowych
 • Współdzielenie zasobów Excela:
 • tworzenie łączy między-skoroszytowych, reguły sprawdzania poprawności danych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych
 • Operacje na bazach danych (listach):
 • dobre praktyki pracy z obszernymi bazami danych, łączenie baz, sortowanie (proste i niestandardowe), filtrowanie (proste i zaawansowane, w tym z kopiowaniem), usuwanie duplikatów, agregacje warunkowe, sumy częściowe (w tym wielopoziomowe), grupowanie danych i konspekty, zastosowanie funkcji baz danych
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Operacje na dacie i czasie