Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla początkujących i średniozaawansowanych

Termin

10-06-2021, 11-06-2021

Termin

10-11.06.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia zdalne z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i sukcesywnie udostępnianych plików z przykładami. Prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach. Przykłady poparte są samodzielnie wykonywanymi i wspólnie omawianymi zdaniami.

Liczba uczestników

10

Koszt

600.00 PLN

Adresat

urzędnicy administracji publicznej wszystkich szczebli planujący wykorzystywać MS Excel, posiadający podstawową lub co najwyżej średniozaawansowaną znajomość narzędzia 

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych.

Efekty szkolenia

poprawa efektywności pracy w szczególności w zakresie obliczeń, prostego przetwarzania danych tabelarycznych i graficznej prezentacji wyników

Program

 • Środowisko pracy użytkownika – skoroszyt, arkusze, wiersze, kolumny, komórki, karty wstążki
 • Efektywna praca z arkuszem, szybkie poruszanie się, kopiowanie i przenoszenie komórek, blokowanie tytułów wierszy i kolumn
 • Formaty zapisu plików, różne wersje programu
 • Dane w arkuszu – podstawowe typy danych, wprowadzanie, modyfikacja i czyszczenie zawartości komórek, wstawianie, usuwanie i ukrywanie wierszy i kolumn, serie danych
 • Operacje na wielu arkuszach
 • Formatowanie komórek, m.in. określanie czcionki, wprowadzanie krawędzi i tła komórek, dokładność wyświetlania liczb
 • Ustawianie prostych formatów warunkowych
 • Budowanie formuł obliczeniowych – operatory arytmetyczne i tekstowe, rodzaje adresowania, formuły międzyarkuszowe
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji agregujących, zaokrąglających, warunkowych
 • Wykorzystywanie dat, podstawowe działania na dacie
 • Wykresy w arkuszu – podstawy tworzenia i modyfikacji
 • Bazy danych w arkuszu (listy) – zasady tworzenia i łączenia, sortowanie w określonym porządku, proste filtrowanie, tabele
 • Podstawy tabel przestawnych
 • Przygotowanie wydruku –opcje drukowania, orientacja strony, skalowanie, numeracja stron, podgląd wydruku