Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MANAGEMENT 4.0 Zarządzanie pracą zdalną

Termin

08-04-2021

Termin

8.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony do osób zarządzających zespołami stałymi lub tymczasowymi :

 • dyrektorów/kierowników/naczelników
 • koordynatorów zespołów roboczych
 • kierowników projektu
 • osób nadzorujących programy strategiczne instytucji/organizacji 

Cele

Celem szkolenia jest nabycie i udoskonalenie kompetencji uczestników w zakresie:

 • prawidłowego stosowania dźwigni przywódczych w zespole zdalnym z wykorzystaniem metod Wharton School, INSEAD oraz Harvard Business School
 • skutecznego motywowania pracowników podczas pracy zdalnej z wykorzystaniem m.in. technik A.Stolarzewicza i D.Pinka
 • efektywnego komunikowania (delegowanie zadań, przekazywanie informacji zwrotnej, korekta pracy etc) przy użyciu telefonu i/lub połączenia wideo
 • budowania w zespole zdalnym sprzyjających większemu zaangażowaniu relacji w zespole oraz stosowania odpowiednich do etapów życia zespołu zdalnego technik menadżerskich
 • budowania odpowiedniego poziomu zaangażowania sprzyjającego osiąganiu oczekiwanych wyników
 • stosowania narzędzi i form pracy zdalnej wspierającej efektywność i skuteczność 

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Zarządzać zespołem pracującym z dowolnej lokalizacji – w tym home office i budować zaangażowanie zespołu pracującego zdalnie
 • Prawidłowo delegować zadania i nadzorować ich wykonywanie oraz skutecznie i efektywnie budować relacje ze swoimi zdalnymi podwładnymi i współpracownikami
 • Zdalnie motywować pracowników na odległość
 • Odpowiednio kontrolować i budować samodzielność zdalnych pracowników

Program

1. Zdalna praca – czy po pandemii będzie to miało znaczenie -

 • Powody zwiększania liczby zdalnych pracowników
 • najnowsze światowe i polskie trendami związane z zespołami zdalnymi oraz coraz częstszą wirtualizacją pracy

2. Sekrety zwycięskich zespołów rozproszonych

 • Warunki sprzyjające sukcesowi w zespołach rozproszonych i standardowych – podejścia Wharton School oraz INSEAD
 • Tabela Hackmana oraz dźwignie przywódcze zespołów zdalnych i sposób ich realizacji w środowisku wirtualnym/rozproszonym

3. Pięć wymiarów korzyści w wirtualizacji pracy dla menadżera i organizacji (praktyka London Business School oraz Strategy and Talent Corporation) oraz analiza własnych rozwiązań oraz przygotowywanie matryc Start/Stop/Continue

4. Techniki motywowania w zespołach zdalnych

 • Standardowe metody motywacji przynoszące skuteczność w pracy na odległość
 • Techniki grywalizacji zwiększające zaangażowanie i motywacje w grupach Millenialsów i pokoleniu Y
 • Sposoby motywacji dedykowanej pracownikom zdalnym

5. Budowanie relacji w zespołach rozproszonych

 • Zaufanie i autorytet jako spoiwa w relacjach pracowników pracujących zdalnie
 • Skuteczne porady w zakresie częstotliwości i formy kontaktów w zespole zdalnym na bazie prowadzonych przez autora badań i praktyki)
 • Efektywne zarządzanie relacjami zdalnymi

6. Skuteczna komunikacja w zespole zdalnym

 • Techniki przekazywania uznania na odległość
 • Konstruktywna uwaga i czas reakcji
 • Delegowanie zadań w trybie zdalnym
  Brygady antyterrorystyczne w stolicach Europy – wirtualna, interaktywna fabularna gra dydaktyczna pozwalająca na udoskonalenie współpracy w rozproszonym zespole, dostrzeżenie swoich własnych mocnych jak i potencjalnych słabych stron oraz ujawnienie barier i ryzyk rozproszonych zespołów

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.