Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE MANAGEMENT 4.0 Coachingowy Styl Zarządzania

Termin

19-04-2021, 20-04-2021

Termin

19-20.04.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (16 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony do osób zarządzających zespołami (dyrektorów, kierowników, naczelników), które chcą:

 • łatwiej zarządzać swoim zespołem i osiągać ponadprzeciętne wyniki pracy
 • budować trwalsze relacje z pracownikami (m.in. zmniejszające rotację, budujące autorytet menadżera oraz dające silniejszą motywację do efektywniejszej i skuteczniejszej pracy)
 • Rozszerzyć swój wachlarz stosowanych stylów zarządzania
 • Zwiększyć samodzielność i odpowiedzialność całego zespołu jak i poszczególnych jego członków

Cele

Celem szkolenia jest nabycie przez menadżerów umiejętności:

 • Zwiększania samodzielności i odpowiedzialności pracowników w swoim zespole
 • Zbudowania umożliwiającej zastosowanie narzędzi coachingowych relacji z podwładnymi
 • Prawidłowego wspierania podwładnych przy wykorzystaniu struktur rozmów coachingowych
 • Uruchamiania dodatkowej motywacji do realizacji zadań zarówno w sobie jak i wśród swoich podwładnych
 • Radzenia sobie z oporem i ograniczającymi przekonaniami swoich rozmówców
 • Zwiększania skuteczność i efektywność pracy własnej oraz całego zespołu

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Stosować w określonych sytuacjach niedyrektywny styl zarządzania
 • Prawidłowo wykorzystywać modele i struktury rozmów o charakterze coachingowym z pracownikiem
 • Przepracowywać przekonania ograniczające podwładnych

Program

 1. Dlaczego Coachingowy Styl Zarządzania?
  1. Dzisiejsze rafy organizacyjne – trudności i przeszkody (zachowania podwładnych i sytuacje w zespołach), z którymi coraz trudniej radzić sobie dzisiejszym menadżerom, a dla których Coachingowy Styl Zarządzania przynosi najszybsze i najskuteczniejsze efekty
  2. Dyrektywny vs niedyrektywny sposób zarządzania – analiza SWOT dzisiejszych modeli i stylów zarządzania pod kątem efektywności i wyników biznesowych (m.in. organizacje holokratycznych, turkusowe zarządzanie, klasyczne metody zarządzania)
  3. Spiral Dynamics – etapy ewolucji świadomości zarządczej i organizacyjnej i pozycja dzisiejszych organizacji
 2. Czym jest Coachingowy Styl Zarządzania
  1. Podstawowe założenia Coachingowego Stylu Zarządzania
  2. Sytuacyjne podejście do wspierania rozwoju i skuteczności podwładnego
  3. Prawdy i mity dotyczące coachingu i coachingowego stylu zarządzania
 3. Narzędzia przydatne menadżerom – struktury coachingu
  1. Kontraktowanie rozmowy z pracownikiem
  2. Najskuteczniejsze struktury Whitmora, Epsteina i Egana
  3. Sposób wprowadzania rozmów coachingowych do relacji z pracownikiem
  4. Symptomy sytuacji w których warto uruchamiać struktury coachingowe

 

 1. Priorytet CELU czy DROGI – dylemat menadżerski, czy…?
  1. Praca z celem, techniki i narzędzia prakseologii wspierające etap ustalania celów i zwiększające osiągane efekty
  2. Doświadczenie drogi w kontekście celu - wartości w życiu i biznesie ujęcie S.Lachowskiego, T.Sedláčka
  3. Metody zwiększania efektywności i skuteczności działania Nonaki, Stolarzewicza, Covaya,
 2. Kluczowe kompetencje coachingowe menadżera
  1. Umiejętność budowania relacji umożliwiającej wejście na poziom coachingowi
  2. Metody zadawania mocnych pytań
  3. Wielopoziomowość słuchania – umiejętność przechodzenia pomiędzy poziomami aktywnego słuchania
  4. Feedback, Feedforward i Feed’In – prawidłowe udzielanie informacji zwrotnej oraz jego najskuteczniejsze formy w zależności od sytuacji
  5. Udzielanie informacji zwrotnej w modelu STAGES
  6. Wydobywanie mistrzostwa – stawianie wyzwań (metody Altmanna, Juliusza II, Bransona, Welcha i Waltona)
 3. Inspirowanie podwładnego do samodzielnego poszukiwania rozwiązań
  1. Zasady Solution Focused Brief Therapy – SFBT
  2. Rozwiązywanie problemu vs kreowanie rozwiązania – poszukiwanie optymalnego rozwiązania
  3. Metody kreatywnego poszukiwania rozwiązania do stosowania w relacji 1 na 1 z pracownikiem
  4. Technika bodźcowania w celu uruchomienia samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań
 4. Praca z przekonaniami i wartościami pracowników
  1. Piramida Batesona i poziomy neurologiczne Diltsa
  2. Przekonania ograniczające i wspierające w kontekście Analiza Pola Sił Lewina
  3. Praca z wartościami w kontekście rozwojowych rozmów z pracownikiem w sytuacji pracy
 5. Narzędzia coachingowe zwiększające efektywność i skuteczność działania
  1. Struktura motywacyjna Stolarzewicza
  2. Analiza Pola Sił Kurta Lewina
  3. Pełen Model Kompetencji Zmiany Stolarzewicza
  4. Model KASH – wsparcie w dokonywaniu zmiany

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.