Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Korzystanie z zewnętrznych usług a RODO

Termin

28-05-2021

Termin

28.05.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład, ćwiczenia, dyskusje, analiza projektu umowy

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • inspektorzy ochrony danych osobowych
 • osoby zaangażowane w proces zamówień publicznych
 • radcowie prawni i inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu 

Cele

Spowodowanie, aby korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów było zgodne z przepisami RODO oraz przestawienie stanowisk Prezesa UODO

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji, kiedy dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a kiedy do udostępnienia danych
 • wskazanie możliwych sposób weryfikacji dostawców oraz wiedza, jak redagować i opiniować umowy powierzenia
 • uczestnicy otrzymają przykładowy wzór kwestionariusza do weryfikacji dostawców oraz wzór umowy powierzenia

Program

 • Przetwarzanie danych osobowych m.in. czy każde umożliwienie dostępu do danych stanowi powierzenie przetwarzania; udostępnienie a powierzenie; powierzenie, czy nadanie upoważnienia; czy i kiedy przetwarzający stanie się odrębnym administratorem
 • Powierzenie przetwarzania danych – kiedy zamówienie usług wymaga zapewnienia zgodności z RODO
 • Weryfikacja potencjalnego usługodawcy – kiedy prawny obowiązek a kiedy dobra praktyka
 • Metody weryfikacji dostawcy (omówienie przykładowej listy kontrolnej służącej do weryfikacji dostawcy, rola inspektora ochrony danych osobowych w tym procesie)
 • Treść umowy/porozumienia dotyczącego powierzenia przetwarzania danych – negocjowanie, redagowanie, opiniowanie; obowiązkowe elementy treści umowy, omówienie wzoru umowy powierzenia
 • Dane osób kontaktowych po stronie zamawiającego i wykonawcy – obowiązki związane z pozyskaniem tych danych wynikające z RODO i ich skuteczna realizacja (aspekty praktyczne)
 • Klauzule społeczne a RODO (dostęp do danych osób zatrudnionych przez wykonawcę)
 • Obowiązki wynikające z RODO po podpisaniu umowy powierzenia
 • Konsultacje w sprawach zgłoszonych przez uczestników