Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak radzić sobie ze swoim stresem, napięciem, złością i lękiem?

Termin

14-04-2021

Termin

14.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, (6 godzin dydaktycznych) godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztat online

Liczba uczestników

12

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Hanna Grudowska

Adresat

- osoby koordynujące prace zespołów zdalnych

- liderzy zarządzający zespołami hybrydowymi oraz rozproszonymi

- osoby zarządzające/wspierające/koordynujące działy zasobów ludzkich

- osoby pełniące funkcje kierownicze i menedżerskie

Cele

- zwiększenie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu psychologii emocji,

- wzrost umiejętności doboru różnych narzędzi i technik w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i emocjami,

- skuteczniejsze i szybsze radzenie sobie ze skutkami stresu i trudnych emocji

Efekty szkolenia

 Uczestnik:

- rozumie znaczenie i rolę różnych grup emocji w sytuacji zmiany,

- zna sposoby i techniki do pracy z emocjami własnymi

- lepiej rozumie zjawiska, które mają miejsce w zespole i adekwatnie na nie reaguje

 

Program

Moduł 1: Twoje emocje i stres.

 • Nazywanie emocji, definiowanie czynników wyzwalających konkretne stany.
 • „Huśtawka emocji” – od radości do złości, czyli co się może z Tobą dziać
  w sytuacji niepewności – tolerancja niepewności.
 • Różne oblicza stresu psychologicznego (konstruktywny, destruktywny) – jak z nim pracować?
 • Lęk i strach – jak na Ciebie wpływają? (Sposoby obniżenia lęku)

Moduł 2: Wspieranie innych.

 • Prowadzenie rozmów o emocjach z pracownikami.
 • Zależność między potrzebą a emocją i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie.
 • Zwracanie uwagi na dobre doświadczenia. Psychologia pozytywna.

Moduł 3: Autor samego siebie

 • Automotywacja: widzenie szans w zmiennej rzeczywistości.
 • Na co masz wpływ – praca z „kręgami wpływu Covey’a.
 • Poczucie kontroli, czyli jak złapać balans w sytuacji braku kontroli.