Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak pracować z zespołem rozproszonym?

Termin

07-04-2021

Termin

7.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (6 godz. dydaktycznych), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztat online

Liczba uczestników

12

Koszt

420.00 PLN

Adresat

- osoby koordynujące prace zespołów zdalnych

- liderzy zarządzający zespołami hybrydowymi oraz rozproszonymi

- osoby zarządzające/wspierające/koordynujące działy zasobów ludzkich

- osoby pełniące funkcje kierownicze i menedżerskie

Cele

- wzrost umiejętności dbania o jedność i motywację rozproszonego zespołu

- zwiększenie skuteczności prowadzonych spotkań

- wzrost umiejętności adekwatnego przygotowania i moderowania spotkań online

- skuteczne radzenie sobie z emocjami własnymi i emocjami pracowników

Efekty szkolenia

 Uczestnik:

- jest świadomy wagi i znaczenia roli jedności i motywacji zespołu dla efektywności pracy. Umie je budować w zespole.

- umie dobierać i stosować adekwatne techniki i narzędzia moderacje do różnych rodzajów spotkań online.

- rozpoznaje i rozumie mechanizmy psychologiczne w pracy z emocjami własnymi i innych.

Program

Moduł 1: Jak zadbać o jedność zespołu.

 • Wymiary pracy zespołu (niepewność – pewność, autonomia – zależność, dystans – bliskość).
 • Kontrakt w zespołach rozproszonych.
 • Matryca potrzeb (praca na czteropolówce)
 • Jak otwierać komunikację online.
 • Jak aktywizować ludzi (skuteczna motywacja w czasach rozproszenia)

Moduł 2: Moderacja spotkań online.

 • Rodzaje spotkań a styl moderacji
 • Jak moderować spotkania online – rozwijanie umiejętności efektywnej pracy podczas zdalnych spotkań.

Moduł 3: Praca z emocjami w zespołach „rozproszonych”.

 • Jak radzić sobie z emocjami swoimi i pracowników. Krzywa zmiany.
 • Jak skutecznie pracować w sytuacji napięcia, by zadbać o relacje
  w zespole oraz rodzinie.
 • Praca na mocnych stronach. Rytuał wdzięczności.