Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Jak budować zaangażowanie i wspólnotę celów w warunkach zdalnych?

Termin

21-04-2021

Termin

21.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (6 godz. dydaktycznych), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztat online

Liczba uczestników

12

Koszt

420.00 PLN

Adresat

- osoby koordynujące prace zespołów zdalnych

- liderzy zarządzający zespołami hybrydowymi oraz rozproszonymi

- osoby zarządzające/wspierające/koordynujące działy zasobów ludzkich

- osoby pełniące funkcje kierownicze i menedżerskie

Cele

- zrozumienie znaczenia procesu kontaktowania się na współpracę

- wzrost umiejętności kontraktowania i rekontraktowania się w zmiennej rzeczywistości

- podniesienie praktycznych umiejętności prowadzenia tzw. trudnych rozmów

- zwiększenie znajomości technik wspierających zespół w czasach kryzysu

Efekty szkolenia

 Uczestnik:

- jest świadomy wagi i znaczenia roli kontraktu w pracy zespołowej,

- umie dobierać i stosować adekwatne techniki i narzędzia w pracy z kryzysem oraz budujące jedność zespołu

- potrafi rozmawiać o potrzebach swoich i członków swojego zespołu

Program

Moduł 1: Struktura i narzędzia pracy z celami w sytuacji kryzysu.

 • Kontraktowanie się na aktywność, trójkąt satysfakcji, trzy rodzaje potrzeb.
 • Ocena/weryfikacja wspólnych postępów.
 • Zdalne narzędzia ułatwiające budowanie zaangażowania we wspólne zadania.
 • Rodzaje konfliktów – koło konfliktu Moore’a

Moduł 2: Budowanie wspólnoty celu.

 • Delegowanie odpowiedzialności za proces, a nie zadanie.
 • Jak budować realistyczne oczekiwania i gotowość do zmiany (własną i wśród pracowników).
 • Jak podtrzymywać zaangażowanie i motywację
  w nieprzewidywalności.
 • Psychologiczne aspekty budowania zaangażowania w zespołach rozproszonych.

Moduł 3:Trudne rozmowy.

 • Kontraktowanie się na współpracę i sposób rozliczania zadań
  (w obliczu zaistniałej sytuacji).
 • Informacja zwrotna weryfikująca postępy prac.
 • Definiowanie sukcesów i porażek podczas realizacji zadań.