Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Funkcjonowanie w kryzysie i po kryzysie izolacyjnym

Termin

24-05-2021, 25-05-2021

Termin

24-25.05.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

12

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

  • kadra kierownicza urzędów
  • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
  • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Nowa sytuacja, ograniczona kontrola, radykalne zmiany w rutynie dnia i warunkach pracy mogą być źródłem narastającego poziomu frustracji, lęku i bezradności. Celem webinarium jest przekazanie umiejętności skutecznego zarządzania sytuacją kryzysową w obszarze dojrzałych mechanizmów obronnych, z wykorzystaniem technik psychologicznych.

 

Program

  • Utrzymanie zdrowia psychicznego w sytuacji izolacji i niepewności,
  • Rozpoznanie oznak kryzysu przeżywanego w związku ze stanem podwyższonej gotowości
  • Lęk i i jego funkcja, sposoby kształtowania odporności psychicznej,
  • Dobre praktyki „pierwszej pomocy psychologicznej” w sytuacji nasilania kryzysu.