Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Efektywne zarządzanie zespołem zdalnym

Termin

20-04-2021, 21-04-2021

Termin

20-21.04.2021

Czas trwania

2 dni, 12  godzin dydaktycznych, w godz. 9.00 - 14.00 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Agnieszka Dunaj

Adresat

Kadra kierownicza, pracownicy koordynujący pracami, w które włączone są osoby z różnych działów

Cele

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania pracownikami w zespole rozproszonym.

Efekty szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności budowania motywacji wewnętrznej w codziennych działaniach szefa.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia spotkań skoncentrowanych na celach zespołu. Pozyskanie wiedzy o sposobach integrowania zespołu w pracy zdalnej.
 • Zdobycie umiejętności delegowania i monitorowania zadań w pracy zdalnej.
 • Zdobycie umiejętności wpływania na pracownika w sytuacji niezadowalających wyników.
 • Zdobycie umiejętności konstruktywnego doceniania pracownika. 

Program

 1. Budowanie motywacji wewnętrznej pracowników w pracy zdalnej.
 2. Prowadzenie spotkań z pracownikami nastawionych na realizację zadań i integrację zespołu.   
 3. Delegowanie zadań w zespole rozproszonym.
 4. Narzędzia do monitorowania zadań zespołu: codzienne statusy, zasady komunikacji, monity.
 5. Reagowanie w sytuacji niezadowalających wyników.
 6. Wzmacnianie pozytywnych zachowań pracowników, chwalenie i docenianie.