Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Angielski_Vocabulary Work in Action for Administration. (poziom średniozaawansowany)

Termin

21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020

Termin

21-23.10.2020 r.

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

Forma zajęć

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem multimediów. Na każdej sesji uczestnicy otrzymają przejrzysty wykaz praktycznego słownictwa do wykorzystania na zajęciach. Aktywizacja uczestników i wymiana doświadczeń.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które chcą zwiększyć zakres swojego słownictwa (zarówno czynnego jak i biernego) z języka administracji jak i biznesu.

Cele

Opanowanie ustnych form wypowiedzi, nabranie większej pewności siebie i dokładności w opisywaniu procesów w administracji i pracy. Łatwiejszy udział w dyskusjach. Opanowanie sposobów efektywnego uczenia się słownictwa.    

Program

Ćwiczenia w pracy nad słownictwem i sposobami przyswajania go. Uaktywnienie i utrwalanie zdobytych zasobów słów. Podstawy słowotwórstwa i dochodzenia do znaczenia w kontekście. Wszystko poparte praktycznymi przykładami podzielonymi na sesje tematyczne. Szczegółowy program dostosowany zostanie do poziomu i charakteru obowiązków służbowych. Praca nad słownictwem w formie przyjaznej dla uczestników (bogate listy słownictwa i przydatnych struktur).