Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Niemiecki_Porozmawiajmy po niemiecku (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

28-06-2021, 29-06-2021, 30-06-2021

Termin

28 - 30 czerwca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz. 8:00-9:15 i 16:45-18:00

Forma zajęć

praca z autentycznymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, praca w parach, praca w małych i dużych grupach, dyskusje

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Bruncz

Adresat

pracownicy administracji, którzy uważają, że mówienie jest najsłabszym obszarem ich znajomości języka niemieckiego

Cele

przełamanie bariery w komunikowaniu się oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów na poziomie średniozaawansowanym

Program

zagadnienia związane z komunikowaniem się urzędnika w pracy - m.in. rozmowy telefoniczne, podczas przyjęć dyplomatycznych i negocjacji politycznych. Ponadto uczestnicy poznają najaktualniejsze debaty niemieckie, które będą punktem wyjścia do dyskusji o polityce, historii i kulturze