Zakres szkolenia

Wakacyjne kursy

Tytuł szkolenia

Niemiecki_Niemcy a Unia Europejska (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

05-07-2021, 06-07-2021, 07-07-2021

Termin

5 - 7 lipca 2021

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć po 150 minut)

godz.  8:00-9:15 i 16:45-18.00

Forma zajęć

praca z autentycznymi materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi, praca w parach, praca w małych grupach oraz panele dyskusyjne

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Waldemar Czachur

Adresat

pracownicy administracji zajmujący się współpracą z Unią Europejską lub zainteresowani tematyką europejską

Cele

zintegrowane rozwijanie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na konwersacje

Program

zagadnienia takie jak: niemiecka polityka wobec Unii Europejskiej, polsko-niemiecka współpraca w ramach Unii Europejskiej, niemiecka polityka energetyczna oraz niemiecka polityka historyczna