Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Niemiecki w użyciu codziennym (poziom podstawowy A1/A2)

Termin

18-09-2023, 19-09-2023, 20-09-2023, 21-09-2023, 22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023, 29-09-2023, 30-09-2023, 01-10-2023, 02-10-2023, 03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023, 06-10-2023, 07-10-2023, 08-10-2023, 09-10-2023, 10-10-2023, 11-10-2023, 12-10-2023, 13-10-2023, 14-10-2023, 15-10-2023, 16-10-2023, 17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023, 20-10-2023, 21-10-2023, 22-10-2023, 23-10-2023, 24-10-2023, 25-10-2023, 26-10-2023, 27-10-2023, 28-10-2023, 29-10-2023, 30-10-2023, 31-10-2023, 01-11-2023, 02-11-2023, 03-11-2023, 04-11-2023, 05-11-2023, 06-11-2023, 07-11-2023, 08-11-2023, 09-11-2023, 10-11-2023, 11-11-2023, 12-11-2023, 13-11-2023, 14-11-2023, 15-11-2023, 16-11-2023, 17-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 20-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023, 09-12-2023, 10-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 13-12-2023, 14-12-2023, 15-12-2023

Termin

18.09.-15.12.2023

Czas trwania

Wtorek i piątek 14.00-15.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Waldemar Czachur

Cele

Nabycie umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na poziomie podstawowym A2.

Efekty szkolenia

Osoby uczestniczące w kursie potrafią posługiwać się językiem niemieckim w różnych sytuacjach życia codziennego oraz są przygotowane do zdanie egzaminu na poziomie A2. Sprawności z zakresu gramatyki i leksyki rozwijane są i utrwalane na bieżąco na każdych zajęciach. 

Program

W ramach kursu osoby uczestniczące nabywają umiejętność opowiadania o ważnych wydarzeniach w swoim życiu, prowadzenia rozmowy na temat realizacji życiowych planów i marzeń, opisywania wyglądu zewnętrznego i osobowości, sposobów spędzania wolnego czasu, miejsca zamieszkania i prac domowych, prowadzenia rozmowy na temat zakupów i zdrowia, a także aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i w Niemczech.