Tytuł szkolenia

MS Excel - wykresy oraz inne formy graficznej prezentacji danych

Termin

27-05-2019

Termin

27.05.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych którzy chcą wykorzystywać atrakcyjne wykresy do wizualizacji danych oraz wyników obliczeń
 • kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą wykorzystywać nietypowe wykresy i inne niestandardowe formy prezentacji danych w celu uatrakcyjnienia swoich analiz i raportów
 • wszyscy którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z prezentacją graficzną danych i wyników obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

Cele

Doskonalenie umiejętności odpowiedniego doboru typu wykresu do prezentowanych danych oraz tworzenia niestandardowych, nietypowych wykresów i innych form wizualnej prezentacji danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność prezentacji danych  poprzez prawidłowy dobór standardowych wykresów Excela
 • Umiejętność tworzenia dynamicznych wykresów wykorzystujących mechanizm tabel przestawnych
 • Umiejętność tworzenia nietypowych wykresów oraz innych form wizualizacji danych w oparciu o mechanizmy i funkcje Excela

Program

 • Podstawowe zasady wizualizacji danych w formie wykresów
 • Uporządkowanie wiedzy i umiejętności dot. podstaw tworzenia wykresów. Przełączanie wierszy i kolumn, zmiana typu, układu i stylu wykresu, dodawanie i usuwanie elementów wykresu, formatowanie elementów wykresu
 • Praca z wykresami. Dobór wykresu do prezentowanych danych, typy wykresów jako nośnika informacji, dostosowywanie wykresu, projektowanie
 • Wykresy zaawansowane. Wykres dynamiczny, automatycznie aktualizujący się, dwuosiowy, „piramida”, z linią trendu
 • Wykresy przestawne. Wprowadzenie tabel przestawnych, tworzenie tabeli i wykresu przestawnego, zmiana podstawowych parametrów tabeli i wykresu przestawnego
 • Inne wybrane formy graficznej prezentacji danych. Pseudowykresy wykorzystujące funkcje Excela (np. histogram tekstowy) oraz elementy graficzne i symbole, formatowanie warunkowe, wykresy przebiegu w czasie, paski danych, inne
 • Manipulowanie danymi na wykresach
 • Metody eksportowania wykresów Excela do innych aplikacji – dokumentów Worda, prezentacji PowerPointa