Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020

Termin

12-16.03.2020

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

praktyczne intensywne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

1100.00 PLN

Adresat

 • wszyscy urzędnicy regularnie wykorzystujący oprogramowanie MS Excel

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Budowa zaawansowanych formuł obliczeniowych: typy danych (tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów), formuły (proste oraz tablicowe), różne metody adresowania, wykorzystywanie nazw zdefiniowanych (obszarów, stałych, wyrażeń), stosowanie przecięć (domniemanych i jawnych)
 • Stosowanie funkcji (pojedynczych i zagnieżdżonych): najistotniejsze funkcje różnych kategorii (m.in. matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, daty i czasu)
 • Formaty warunkowe i niestandardowe: wyróżnianie komórek w oparciu o stałe lub odwołania do innych komórek, formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, maski formatów niestandardowych
 • Współdzielenie zasobów Excela: tworzenie łączy między-skoroszytowych, reguły sprawdzania poprawności danych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych
 • Operacje na bazach danych (listach): dobre praktyki pracy z obszernymi bazami danych, łączenie baz, sortowanie (proste i niestandardowe), filtrowanie (proste i zaawansowane, w tym z kopiowaniem), usuwanie duplikatów, agregacje warunkowe, sumy częściowe (w tym wielopoziomowe), grupowanie danych i konspekty, zastosowanie funkcji baz danych
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Operacje na dacie i czasie
 • Zaawansowana analiza danych (elementy opcjonalne): narzędzie szukania wyniku, analiza wielowariantowa, scenariusze, konsolidacja danych
 • Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia