Tytuł szkolenia

MS Excel – automatyzacja oraz poprawa efektywności pracy z wykorzystaniem formularzy oraz makr (VBA) dla średniozaawansowanych

Termin

27-04-2020

Termin

27.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych którzy chcą szybko i sprawnie wprowadzać, modyfikować, przetwarzać dane wykorzystując elementy formularzy oraz automatyzować pracę za pomocą prostych makr (VBA)
 • kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą efektywniej analizować dane oraz interpretować graficznie wyniki obliczeń, aby podejmować właściwe decyzje
 • wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane analizą danych oraz ich interpretacją graficzną w arkuszu

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań wykorzystując mechanizmy usprawniające, przyspieszające oraz automatyzujące pracę.

Efekty szkolenia

 • umiejętność wykorzystywania elementów formularzy do szybszego wprowadzania i modyfikowania danych oraz automatyzowania prezentacji danych oraz wyników obliczeń
 • umiejętność rejestrowania i modyfikowania w edytorze VBA prostych makr przyspieszających oraz automatyzujących wykonywanie powtarzalnych czynności i zadań w Excelu
 • poprawa efektywności tworzonych analiz oraz przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Wprowadzanie danych za pomocą wbudowanego formularza Excela (automatyczny formularz). Umieszczanie przycisku formularza na pasku narzędzi „Szybki dostęp”
 • Wykorzystanie list rozwijalnych, list zależnych oraz list wielokrotnego wyboru do kontrolowania wprowadzania danych
 • Tworzenie interaktywnego arkusza obliczeniowego zawierającego wybrane elementy formularzy jak np. przyciski, pola kombi, pola wyboru, przyciski opcji, przyciski pokrętła oraz grupowanie przycisków opcji w polu grupy
 • Rejestrowanie i modyfikowanie makra. Użycie odwołań względnych oraz bezwzględnych i konsekwencje z tego wynikające dla działania
 • Zapis makra w aktywnym skoroszycie oraz skoroszycie makr osobistych
 • Rejestrowanie użytecznych makr przyspieszających wykonywanie powtarzalnych zadań w Excelu. Podpinanie makr do przycisków na arkuszu oraz pasku narzędzi „Szybki dostęp”