Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Mentoring – program wspierający zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Termin

01-04-2020

Termin

1.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy działów kadr
 • kadra kierownicza wszystkich szczebli

Cele

Pogłębienie wiedzy na temat mentoringu – nowoczesnej metody wspierania rozwoju zawodowego pracowników różnych pokoleń.

Efekty szkolenia

Nabycie umiejętności opracowywania i wdrażania programów mentoringowych w organizacji.

Program

 • Pokolenia na współczesnym rynku pracy
 • Różnice międzygeneracyjne – zagrożenie czy korzyść?
 • Reaktywne a proaktywne podejście do zarządzania różnorodnością pokoleniową
 • Obszary szczególnego zastosowania programów mentoringowych w organizacji
 • Dobór kandydatów na mentorów
 • Dobór kandydatów na podopiecznych
 • Rola i zadania koordynatora programu
 • Kojarzenie par mentor-podopieczny; analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich
 • Zadania działu personalnego
 • Rola bezpośredniego przełożonego. Kwartet mentoringu
 • Przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania