Tytuł szkolenia

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Termin

29-10-2018

Termin

29.10.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

prezentacje, ćwiczenia, dyskusje grupowe

Liczba uczestników

20

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Maciej Tański

Adresat

urzędnicy na co dzień zaangażowani w prowadzenie postępowań administracyjnych

Cele

 • poznanie instytucji mediacji na gruncie znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego
 • uzyskanie wiedzy kiedy można skierować sprawę do mediacji i jak odpowiadać na wnioski o mediację oraz jak efektywnie brać udział w mediacji jako przedstawiciel organu administracji

Efekty szkolenia

 • wiedza nt. kontekstu prawnego prowadzenia mediacji i postępowań polubownych w urzędzie (k.p.a.)
 • wiedza nt. praktycznych aspektów procedury mediacyjnej z punktu widzenia organu administracji proponującego mediację i jako strona postępowania mediacyjnego
 • umiejętność informowania stron o mediacji

Program

 • Obraz zmian po nowelizacji k.p.a. – co się zmieniło w sposobach rozstrzygania sporów administracyjnych, co się zmieniło w relacjach urzędu z obywatelem
 • Kontekst prawny prowadzenia mediacji na gruncie k.p.a.
 • Cele mediacji, korzyści dla stron i dla urzędu z polubownego załatwiania spraw na etapie postępowania administracyjnego, warunki prawne i praktyczne 
 • Ograniczenia zastosowania mediacji
 • Kryteria wyboru mediatora przez organ administracji
 • Przebieg mediacji
 • Rola organu administracji w procedurze mediacyjnej
 • Jak informować strony postępowania o mediacji?
 • Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji, postanowienia, protokół, ugoda – dokumenty używane w postępowaniu mediacyjnym