Tytuł szkolenia

Lider prostego języka

Termin

26-03-2020

Termin

26.03.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe

Liczba uczestników

15

Koszt

590.00 PLN

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji publicznej
  • decydenci i wyższa kadra kierownicza
  • osoby, które brały udział w warsztatach z prostego języka, i chciałyby poszerzyć wiedzę o kontekście i założeniach ruchu upraszczania komunikacji urzędowej

Cele

Przygotowanie uczestników do wprowadzania zmian języka w urzędzie.

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności motywowania i inspirowania urzędników do zmiany postaw i praktyk językowych
  • nabycie umiejętności oceny jakości tekstu urzędowego 

Program

  • Założenia ruchu prostego języka urzędowego
  • Dlaczego język urzędowy w Polsce warto zmienić?
  • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Jak zmieniać teksty urzędowe?