Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Kurs języka niemieckiego ( poziom A2)

Termin

04-03-2024, 05-03-2024, 06-03-2024, 07-03-2024, 08-03-2024, 09-03-2024, 10-03-2024, 11-03-2024, 12-03-2024, 13-03-2024, 14-03-2024, 15-03-2024, 16-03-2024, 17-03-2024, 18-03-2024, 19-03-2024, 20-03-2024, 21-03-2024, 22-03-2024, 23-03-2024, 24-03-2024, 25-03-2024, 26-03-2024, 27-03-2024, 28-03-2024, 29-03-2024, 30-03-2024, 31-03-2024, 01-04-2024, 02-04-2024, 03-04-2024, 04-04-2024, 05-04-2024, 06-04-2024, 07-04-2024, 08-04-2024, 09-04-2024, 10-04-2024, 11-04-2024, 12-04-2024, 13-04-2024, 14-04-2024, 15-04-2024, 16-04-2024, 17-04-2024, 18-04-2024, 19-04-2024, 20-04-2024, 21-04-2024, 22-04-2024, 23-04-2024, 24-04-2024, 25-04-2024, 26-04-2024, 27-04-2024, 28-04-2024, 29-04-2024, 30-04-2024, 01-05-2024, 02-05-2024, 03-05-2024, 04-05-2024, 05-05-2024, 06-05-2024, 07-05-2024, 08-05-2024, 09-05-2024, 10-05-2024, 11-05-2024, 12-05-2024, 13-05-2024, 14-05-2024, 15-05-2024, 16-05-2024, 17-05-2024, 18-05-2024, 19-05-2024, 20-05-2024, 21-05-2024, 22-05-2024, 23-05-2024, 24-05-2024, 25-05-2024, 26-05-2024, 27-05-2024, 28-05-2024, 29-05-2024, 30-05-2024, 31-05-2024, 01-06-2024, 02-06-2024, 03-06-2024, 04-06-2024, 05-06-2024, 06-06-2024, 07-06-2024, 08-06-2024, 09-06-2024, 10-06-2024, 11-06-2024, 12-06-2024, 13-06-2024, 14-06-2024

Termin

4.03-14.06.2024

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

wtorek i czwartek  godz. 7.30-9.00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1450.00 PLN

Prowadzący

Waldemar Czachur

Cele

Nabycie umiejętności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na poziomie podstawowym A2 i lub B1

Program

Zakres materiału leksykalnego:

 • Podróże i wycieczki; zwiedzanie miasta, opis drogi
 • Nauka języków obcych; biografia językowa; migracja, pobyt za granicą
 • Oświata i szkolnictwo; etapy kształcenia; podstawowy życiorys szkolny
 • Zajęcia w czasie wolnym, zainteresowania, hobby; styl życia
 • Świat pracy; sytuacje problemowe w miejscu zatrudnienia; powszedni dzień w biurze
 • Choroby i drobne wypadki; pomoc; pobyt w szpitalu; wizyta lekarska
 • Multimedia; w świecie komputerów i smartfonów; ulubione aplikacje
 • Świat mediów: prasa, Internet, radio, telewizja
 • Przyjaźnie i ich historie; opis osób i ich charakteru
 • Festiwale; święta prywatne i rodzinne – zwyczaje, obchody i tradycje
 • Zwyczaje żywieniowe; ulubione potrawy; wizyta w restauracji; kuchnie narodów
 • Świat wokół nas; przyroda i ochrona środowiska; działania proekologiczne
 • Wydarzenia kulturalne – teatry uliczne, spektakle, przedstawienia filmowe, koncerty
 • Informacje krajoznawcze dotyczące geografii i życia społecznego krajów niemieckojęzycznych
 • Praca w administracji w Polsce i w Niemczech

 

Zakres materiału gramatycznego:

 • Czas przeszły Präteritum: czasowniki słabe, mocne i modalne
 • Czas przeszły Perfekt
 • Czasownik modalny sollen
 • Strona bierna w czasie teraźniejszym i przeszłym (Passiv Präsens, Passiv Präteritum) w zdaniu pojedynczym
 • Zdania główne, spójniki und, aber, oder, denn
 • Zdania poboczne, spójniki dass, weil, als, wenn, obwohl, damit oraz konstrukcja um ... zu
 • Pytania zależne, spójnik ob
 • Zaimki nieosobowe man, es
 • Zaimki liczebnikowe określone i nieokreślone beid-, viel-, all-, wenig-, manch-
 • Zaimki wskazujące dieser, dieses, diese
 • Zaimki względne der, das, die; zdania przydawkowe