Tytuł szkolenia

Key legal English (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022

Termin

10 - 12.05.2022
 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

w godz. 9:30 - 10:30 i w godz. 10:45 - 12:15

Forma zajęć

Praktyczne zadania i ćwiczenia komunikacyjne w zakresie prawa różnych rodzajów, praca z tekstem, słuchanie autentycznych nagrań, dyskusja, elementy tłumaczeń, analiza fragmentów aktów prawnych pod względem treści, struktury, gramatyki i słownictwa

Liczba uczestników

6 - 8 osób

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby zajmujące się, np. od czasu do czasu albo coraz częściej, tematyką prawniczą w języku angielskim

Cele

Zapoznanie uczestników z typowym słownictwem i stylem używanym po angielsku w tekstach i nagraniach nt. prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego (w tym w ustawach, traktatach i dyrektywach, ale także w sądach i w  orzecznictwie)

Program

Wprowadzanie i przegląd typowych kontekstów oraz przykładów pojawienia się języka prawa w świecie anglojęzycznym; porównanie z sytuacją w Polsce.