Tytuł szkolenia

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty w pracy? - warsztaty praktyczne z elementami negocjacji i mediacji

Termin

22-02-2022, 23-02-2022

Termin

22-23.02.2022

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

650.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

kadra zarządzająca (dyrektorzy, managerowie, kierownicy)  

Cele

Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez, usprawnienie właściwej komunikacji w środowisku pracy, przyjęcie postaw integracyjnych, wypracowanie strategicznych rozwiązań kierowniczych, stosowanie technik mediacji i negocjacji

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • rozpoznać sytuację przed-konfliktową  i zdiagnozować konflikt.
  • sprawnie kierować konfliktem.
  • wykorzystywać praktyczne narzędzia by efektywnie zażegnać konflikt lub skutecznie rozwiązać już istniejący
  • budować bezkonfliktową komunikację w zespole.
  • rozwiązywać konflikty w relacji z pracownikami.
  • neutralizować negatywne emocje związane z występowaniem i przebiegiem konfliktu

Program

1.Czym jest konflikt? – definicja, obszary, złożoność.

2. Etapy „życia” konfliktu”:

a/ faza utajona- przyczyny

b/ faza przed-konfliktowa- symptomy

c/ faza powstawania negatywnych przekonań i emocji

d/ faza jawnego konfliktu

e/ faza po-konfliktowa

f/ wyciszanie emocji

3. Rodzaje konfliktów w miejscu pracy

a/ koło konfliktów wg Moore’a

b/ konflikty występujące w zespole rozproszonym

c/ najczęściej występujące przyczyny poszczególnych konfliktów

- organizacyjne ( hierarchia, niezgodność wartości)

- osobowościowe ( błędne przekonania, postrzeganie)

- zewnętrzne

- wewnętrzne

4.Sposoby diagnozowania konfliktu – arkusze pracy

a/ narzędzia diagnozy

b/ ocena etapu i skali konfliktu

c/ dobór strategii rozwiązania konfliktu

5.Charakterystyka konfliktu przełożony – pracownik ( case study)

a/ konflikt racji, hierarchiczny, nakładanie się konfliktów.

6.Specyfika konfliktu między współpracownikami/ między zespołami.

a/ konflikt danych,

 b/ komunikacyjne,

 c/ relacji

d/ wartości

e/ interesów

7. Rodzaje reakcji na konflikt dla pracownika i przełożonego- praca w grupach

a/ zarządzanie emocjami w konflikcie

b/ arkusz emocji jako narzędzie pracy własnej

c/ termometr „złości” i rola kotwicy w neutralizacji negatywnych emocji

8.Komunikacja pionowa i pozioma w pracy i jej rola w tworzeniu i rozwiązywaniu konfliktu.

a/ bariery w komunikacji pionowej jako jedna z przyczyn generowania konfliktu

b/ niewłaściwy przepływ informacji między pracownikami

c/ eskalacja negatywnych komunikatów

9.Komunikacja w konflikcie

a/ jakie mam mechanizmy obronne?( wypieranie, zaprzeczanie inne)

b/ style komunikacji wg Hartmanna ( jak je rozpoznawać i jakich argumentów używać?)

b/ pętla nawyku komunikacji- wdrażanie skutecznych komunikatów

c/ komunikacja w konflikcie relacji- scenki

d/ narzędzia komunikacyjne właściwego wyrażania problemu

- parafraza, informacja zwrotna, gdybanie

10.Efektywne sposoby rozwiązywania poszczególnych konfliktów- praca warsztatowa.

a/ konflikt pionowy ( poziom stanowiska)

b/ konflikt poziomy ( poziom interesu)

c/rozwiązania integratywne

11.Psychofizyczne skutki konfliktu

a/ dla członka zespołu/ pracownika

b/ dla całego zespołu

c/ dla kadry zarządzającej/ przełożonego

12.Rola przełożonych w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy pracownikami, zespołami.

a/ systemy hierarchiczne i ich znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów

b/ ujawnianie intencji stojących za stanowiskiem

c/ pozytywna funkcja konfliktów w zespole

13.Umiejętności osobiste przełożonego w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

a/ radzenie sobie z oporem i konfliktem zespołowym

b/ radzenie sobie z buntem

c/ słowa, które przydają się w konfliktowych sytuacjach-praktyczne narzędzie

14.Zastosowanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktu.

a/ rola mediacji

b/ kiedy mediacje są możliwe?

c/ struktura spotkań mediacyjnych

d/ etapy mediacji

e/ efekty mediacji

15.Stosowanie negocjacji jako ostateczny sposób rozwiązania konfliktu.

a/ przygotowanie do negocjacji

a/ wygrana - przegrana- charakterystyka zachowań stron

b/ wygrana - wygrana - jak ją osiągnąć?

c/ zastosowanie kilku technik negocjacji- scenki

d/ konstruktywne kończenie konfliktu; rozwiązanie, uregulowanie, zawieszenie broni

16. Regulacje prawne dotyczące rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy

17. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków – katalog dobrych praktyk