Tytuł szkolenia

International Economic English (poziom co najmniej średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022

Termin

24 - 26.05.2022

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

w godz. 9:30 - 10:30 i 10:45 - 12:15

Forma zajęć

Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów; elementy tłumaczeń; ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji

Liczba uczestników

6 -8 osób

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby zainteresowane problematyką gospodarczą, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym.

Cele

Szybkie przyswojenie słownictwa ekonomicznego; poprawa sprawności językowych urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na rynkach światowych (w tym związane z pandemią, łańcuchami dostaw, technologią i miejscami pracy); ranking PKB i inne rankingi państw; globalizacja; migracje pracowników i ich przekazy pieniężne między krajami; wolny handel; sankcje; itd.