Tytuł szkolenia

Angielski - International Economic English (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

26-09-2018, 27-09-2018, 28-09-2018

Termin

26-28.09.2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć); 

26 i 28.09. w godz. 8:00-13:30 i 27.09.w godz. 9:45-15:30

Forma zajęć

Czytanie, oglądanie i słuchanie oryginalnych materiałów, elementy tłumaczeń, ćwiczenie sposobów wyrażania własnej opinii w trakcie dyskusji

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Pracownicy administracji publicznej zainteresowani problematyką gospodarczą, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym

Cele

Poszerzenie słownictwa specjalistycznego i poprawa płynności mówienia, szybkie oswojenie ze słownictwem ekonomicznym, poprawa sprawności językowej urzędnika w kontakcie z anglojęzycznymi materiałami oraz pracą w środowisku międzynarodowym

Program

Tendencje na rynkach świata (w tym technologia i miejsca pracy), ranking PKB i inne rankingi państw, globalizacja, migracja robotników i przekazy między krajami, wolny handel (w tym działania WTO), sankcje, itd..