Tytuł szkolenia

INSIGHTS® DISCOVERY™ Efektywność indywidualna i grupowa

Termin

11-04-2022

Termin

11.04.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (w godz. 9.00—16.00)

Forma zajęć

Szkolenie on-line

Liczba uczestników

16

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony do zarówno dla osób:

- na stanowiskach kierowniczych
- na stanowiskach specjalistycznych,
które chcą udoskonalić swoje kontakty interpersonalne z innymi ludźmi, lepiej zrozumieć współpracowników, zrozumieć własne preferencje dotyczące osobowości oraz zwiększyć skuteczność komunikowania się z innymi ludźmi.

Cele

Celem szkolenia jest zrozumienie różnic pomiędzy ludźmi wynikających z poszczególnych typów osobowości, uświadomienie sobie skutecznych sposobów zarządzania własną wydajnością i motywacją, zrozumienie i poznanie swoich własnych mocnych stron i potencjalnych obszarów do rozwoju w kontaktach z innymi ludźmi. Dodatkowo celem warsztatów jest zdobycie umiejętności rozpoznawania preferencji i typów osobowości według metodologii Insights u innych osób.

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Świadomi swoich preferencji wynikających z osobowości jungowskiej
 • Skuteczniej budowali relacje z innymi ludźmi dzięki zrozumieniu preferencji wynikających z osobowości partnera rozmowy
 • Umiejętnie dostosowywali swój styl zachowania w celu budowania satysfakcjonujących relacji i osiągania założonych celów

Program

 • Siła percepcji w procesie relacji z innymi ludźmi – zestawy ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy uświadamiają sobie efekty biorące udział w procesie percepcji I ich znaczenie w codziennych interakcjach, zrozumienie, że każdy człowiek jest inny oraz posiada swój niepowtarzalny I własny styl działania I interpretacji otaczającej rzeczywistości
 • Energie kolorystyczne Insights®Discovery™ - wprowadzenie do metodologii, zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi energiami kolorystycznymi
 • Zrozumienie metodologii opartej na parach preferencji jungowskich – intro-ekstrawersja, myślenie-uczucia, doznania-intuicja ułatwiająca zrozumienie wyników badania Insights®Discovery™
 • Profil Indywidualny Insights®Discovery™ – prawidłowy odczyt własnego profilu (wstępne zapoznanie się z własnym profilem), praca z własnym profilem, wstępne poznanie 8 podstawowych typów Insights®Discovery™
 • Różnice w działaniu, potrzebach informacyjnych oraz reakcjach w zależności od dominującej energii kolorystycznej – ćwiczenia pokazujące różnice w sposobach działania osób oraz metodach budowania z nimi prawidłowych reakcji, poznanie i zrozumienie zachowań zarówno własnych jak i innych osób
 • Rozpoznawanie stylów – metody szybkiego analizowania dominującej energii kolorystycznej partnera interakcji w oparciu o mowę ciała, sposób wypowiadania się, interakcje i środowisko pracy
 • Techniki adaptacji i akomodacji zachowań w zależności od korelacji własnego typu Insights® z typami partnera interakcji
 • Metody współpracy i komunikacji wspierające efektywną pracę zespołową i zapobiegające powstawaniu konfliktów – praca z typami Antagonistycznymi, metody skutecznych reakcji i radzenia sobie z własnym antagonistą (antagonista - osoba o najbardziej przeciwstawnym zestawie energii kolorystycznych Insights®)
 • Techniki zaawansowanej automotywacji i budowania zaangażowania w oparciu o różnice oczekiwań wynikające z dominujących energii kolorystycznych
 • Planowanie działań i samorozwoju – wsparcie w rozwoju indywidualnym oraz całego zespołu

 

 

 

Na 2 tygodnie przed warsztatami uczestnicy wypełniają elektroniczny kwestionariusz Insights Discovery, dzięki któremu otrzymują później swoje własne Profile Indywidualne Insights®Discovery™ (dodatkowo płatne 329 zł za uczestnika)

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.