Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

Akademia Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej - Informatyczne wsparcie zarządzania projektami (PMS)

Termin

07-11-2022, 08-11-2022

Termin

7-8.11.2022

Czas trwania

2 dni (16 godz. dydaktycznych)

Forma zajęć

Szkolenie online: Laboratorium komputerowe – wprowadzenie do zajęć, przegląd oprogramowania i zajęcia praktyczne

Liczba uczestników

20

Koszt

1150.00 PLN

Prowadzący

dr hab. Emil Bukłaha

Cele

Zajęcia mają na celu przedstawienie uczestnikom wybranych rodzajów programów typu PMS wspierających zarządzanie projektami oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi programów GanttProject, ProjectLibre, MonaLisa oraz (do wyboru) Trello, Asana lub MS Teams z dodatkiem Tasks w zakresie ustalonym programem warsztatu.

Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego będą planować i przydzielać zadania, zasoby i budżet oraz kontrolować postępy wybranego projektu jak również tworzyć różnorodne raporty z jego realizacji z wykorzystaniem w/w rozwiązań informatycznych

Efekty szkolenia

Po zrealizowaniu programu zajęć uczestnicy będą:

 • znali podstawowe rodzaje oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami,
 • potrafili zidentyfikować funkcjonalności programów typu PMS niezbędne do obecnej i prognozowanej pracy w ich projektach,
 • potrafili zaplanować i skoordynować projekt w programach Gantt Project, ProjectLibre oraz MonaLisa,
 • potrafili założyć projekt, stworzyć zespół oraz przydzielić i skoordynować zadania na wybranej platformie do współpracy rozproszonej (Trello, Asana, MS Teams z dodatkiem Tasks).

Program

 • Podsumowanie i przypomnienie już zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania projektami
 • Rodzaje informatycznego wsparcia zarządzania projektami (specjalistyczne, kompleksowe, wieloprojektowe, do współpracy w zespołach rozproszonych). Prezentacja wybranych programów typu PMS w w/w kategoriach.
 • Metody identyfikacji pożądanych funkcjonalności programów typu PMS. 
 • Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie GanttProject do planowania i sterowania projektami. 
 • Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie MonaLisa do planowania i sterowania projektami. 
 • Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne na wybranej platformie (Trello, Asana, MS Teams z dodatkiem Tasks) do planowania i sterowania zadaniami w zespołach rozproszonych.
 • Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie ProjectLibre do kompleksowego planowania i sterowania zadaniami, zasobami i kosztami oraz raportowania w projektach.

Pomoce dydaktyczne dla uczestników: Komputer z systemem Windows / MacOS / Linux z dostępem do internetu