Tytuł szkolenia

Francuski_Le Français des relations internationales – Présidence française de l’UE 2022 (poziom średniozaawansowany wyższy lub zaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

22-10-2021, 29-10-2021, 05-11-2021

Termin

22, 29.10.2021 i 5.11.2021 r.

 

 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni zajęć)

w godz. 9:30-10:45 i 11:00-12:15 

Forma zajęć

Praca indywidualna i w parach, ćwiczenia na rozumienie materiałów prasowych i audiowizualnych

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji pragnący rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne w języku francuskim 

Cele

Rozwój kompetencji komunikacyjnych uczestników kursu szczególnie w obszarze stosunków międzynarodowych, pogłębienie znajomości słownictwa związanego z UE.

Program

Zajęcia będą poświęcone rozwojowi strategii (auto)prezentacji i komunikacji, koncentrować się będą tematycznie i leksykalnie wokół obecnych wyzwań w obszarze polityk europejskich.