Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Francuski - Polska – Europa – Świat (poziom średniozaawansowany)

Termin

04-03-2019, 05-03-2019, 06-03-2019, 07-03-2019, 08-03-2019, 09-03-2019, 10-03-2019, 11-03-2019, 12-03-2019, 13-03-2019, 14-03-2019, 15-03-2019, 16-03-2019, 17-03-2019, 18-03-2019, 19-03-2019, 20-03-2019, 21-03-2019, 22-03-2019, 23-03-2019, 24-03-2019, 25-03-2019, 26-03-2019, 27-03-2019, 28-03-2019, 29-03-2019, 30-03-2019, 31-03-2019, 01-04-2019, 02-04-2019, 03-04-2019, 04-04-2019, 05-04-2019, 06-04-2019, 07-04-2019, 08-04-2019, 09-04-2019, 10-04-2019, 11-04-2019, 12-04-2019, 13-04-2019, 14-04-2019, 15-04-2019, 16-04-2019, 17-04-2019, 18-04-2019, 19-04-2019, 20-04-2019, 21-04-2019, 22-04-2019, 23-04-2019, 24-04-2019, 25-04-2019, 26-04-2019, 27-04-2019, 28-04-2019, 29-04-2019, 30-04-2019, 01-05-2019, 02-05-2019, 03-05-2019, 04-05-2019, 05-05-2019, 06-05-2019, 07-05-2019, 08-05-2019, 09-05-2019, 10-05-2019, 11-05-2019, 12-05-2019, 13-05-2019, 14-05-2019, 15-05-2019, 16-05-2019, 17-05-2019, 18-05-2019, 19-05-2019, 20-05-2019, 21-05-2019, 22-05-2019, 23-05-2019, 24-05-2019, 25-05-2019, 26-05-2019, 27-05-2019, 28-05-2019, 29-05-2019, 30-05-2019, 31-05-2019, 01-06-2019, 02-06-2019, 03-06-2019, 04-06-2019, 05-06-2019, 06-06-2019, 07-06-2019, 08-06-2019, 09-06-2019, 10-06-2019, 11-06-2019, 12-06-2019, 13-06-2019

Termin

4.03-13.06.2019 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek i czwartek w godz. 15:40-17:10

Forma zajęć

Na zajęciach wykorzystywane będą materiały prasowe francuskojęzyczne, a także nagrania radiowe i telewizyjne; ćwiczenia na rozumienie materiałów audiowizualnych

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Prowadzący

Agnieszka Janion

Cele

Rozwój kompetencji komunikacyjnych uczestników kursu, pogłębienie znajomości słownictwa związanego z administracją, stosunkami międzynarodowymi oraz poszerzenie słownictwa związanego z bieżącymi wydarzeniami, opanowanie słownictwa fachowego związanego z sytuacją w Polsce i na świecie.

Program

Zajęcia koncentrować się będą wokół bieżących wydarzeń w Polsce i na świecie, duża część zajęć będzie poświęcona rozwojowi słownictwa, rozumienia tekstów oraz strategii komunikacyjnych, poprawności gramatycznej w mowie