Tytuł szkolenia

Francuski - Konferencje i prezentacje w języku francuskim (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

18-11-2019, 19-11-2019, 25-11-2019

Termin

18-19 i 25.11.2019

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

(3 dni zajęć), 18 i 25.11. w godz. 8:00-13:30, 19.11. w godz. 10:00-15:30

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie, w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa

Liczba uczestników

6-11 osób

Koszt

680.00 PLN

Adresat

Pracownicy posługujący się językiem francuskim w pracy zawodowej w środowisku międzynarodowym

Cele

Rozwinięcie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, w tym small talk

Program

Program obejmuje elementy języka formalnego przydatnego w wypowiedziach na forum publicznym: struktura wypowiedzi, charakterystyczne zwroty i struktury. Program obejmuje również small talk – uczestnicy nauczą się jak nawiązywać i podtrzymywać relacje z uczestnikami spotkań zawodowych, Każdy uczestnik przygotuje i przedstawi krótką prezentację (tematyka zgodna z zainteresowaniami zawodowymi uczestników).