Tytuł szkolenia

Francuski - Klucz do dobrej komunikacji między Polakami i Francuzami (NOWOŚĆ) (poziom średniozaawansowany)

Termin

21-11-2018, 22-11-2018, 23-11-2018

Termin

21-23.11.2018

Czas trwania

20 godzin dydaktycznych

3 dni zajęć w godz. 8:00-13:30

 

Forma zajęć

Mini wykłady, dyskusja, warsztat, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe

Liczba uczestników

6-11

Koszt

570.00 PLN

Adresat

Osoby pracujące w wielokulturowych zespołach francuskojęzycznych pragnące rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne

Cele

Doskonalenie kompetencji mówienia, z równoczesnym rozwinięciem innych sprawności językowych

Program

Porównanie polskiej i francuskiej kultury zawodowej oraz codziennej: zachowania, normy i wartości.
Kurs zawiera komponent leksykalno-gramatyczny. Poszerzenie słownictwa związanego z zakresem tematycznym kursu i poznanie struktur gramatycznych niezbędnych do realizacji określonych zadań językowych. Opanowanie umiejętności prowadzenia wysokiej jakości komunikacji z partnerami francuskimi. Zrozumienie znaczenia komunikacji międzykulturowej w kontekście francusko-polskim. Pokonanie stereotypów: uświadomienie sobie czym są kultura francuska i polska i jakie są główne różnice między nami.