Tytuł szkolenia

First time manager – doskonalenie umiejętności menedżerskich nowych kierowników

Termin

03-04-2020

Termin

3.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje, studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza, ze szczególnym uwzględnieniem osób posiadających krótki staż w nowej roli
 • specjaliści przygotowujący się do objęcia stanowiska kierowniczego

Cele

Poszerzenie wiedzy oraz przećwiczenie umiejętności niezbędnych do właściwego pełnienia roli kierowniczej.

Efekty szkolenia

 • wzmocnienie świadomości funkcji kierowniczej w organizacji
 • poznanie własnych zasobów przywódczych
 • doskonalenie umiejętności liderskich

Program

 • Kierownik w zespole – jak przestać być kolegą, a stać się przełożonym?
 • Budowanie relacji interpersonalnych:
  • sposoby podejścia do ludzi o różnym charakterze
  • typy trudnych współpracowników
  • metody postępowania w sytuacjach konfliktowych
  • strategie radzenia sobie z presją i manipulacją
 • Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych jako kluczowe zadanie kierownika:
  • wyrażanie szacunku i uznania
  • przekazywanie uwag krytycznych
  • korygowanie zachowań / ustalanie planu działań rozwojowych
 • Wydawanie poleceń czy delegowanie zadań? – dostosowywanie stylu kierowania do etapu rozwoju pracownika w oparciu o koncepcję K. Blancharda