Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

English to go (poziom średniozaawansowany wyższy) ONLINE LIVE

Termin

02-03-2022, 03-03-2022, 04-03-2022, 05-03-2022, 06-03-2022, 07-03-2022, 08-03-2022, 09-03-2022, 10-03-2022, 11-03-2022, 12-03-2022, 13-03-2022, 14-03-2022, 15-03-2022, 16-03-2022, 17-03-2022, 18-03-2022, 19-03-2022, 20-03-2022, 21-03-2022, 22-03-2022, 23-03-2022, 24-03-2022, 25-03-2022, 26-03-2022, 27-03-2022, 28-03-2022, 29-03-2022, 30-03-2022, 31-03-2022, 01-04-2022, 02-04-2022, 03-04-2022, 04-04-2022, 05-04-2022, 06-04-2022, 07-04-2022, 08-04-2022, 09-04-2022, 10-04-2022, 11-04-2022, 12-04-2022, 13-04-2022, 14-04-2022, 15-04-2022, 16-04-2022, 17-04-2022, 18-04-2022, 19-04-2022, 20-04-2022, 21-04-2022, 22-04-2022, 23-04-2022, 24-04-2022, 25-04-2022, 26-04-2022, 27-04-2022, 28-04-2022, 29-04-2022, 30-04-2022, 01-05-2022, 02-05-2022, 03-05-2022, 04-05-2022, 05-05-2022, 06-05-2022, 07-05-2022, 08-05-2022, 09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022, 14-05-2022, 15-05-2022, 16-05-2022, 17-05-2022, 18-05-2022, 19-05-2022, 20-05-2022, 21-05-2022, 22-05-2022, 23-05-2022, 24-05-2022, 25-05-2022, 26-05-2022, 27-05-2022, 28-05-2022, 29-05-2022, 30-05-2022, 31-05-2022, 01-06-2022, 02-06-2022, 03-06-2022, 04-06-2022, 05-06-2022, 06-06-2022, 07-06-2022, 08-06-2022, 09-06-2022, 10-06-2022

Termin

02.03 -10.06.2022

 

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek w godz.14:00-15:30 i środa w godz. 8:30 - 10:00

Forma zajęć

Zajęcia polegają na maksymalnie aktywnym uczestnictwie w dyskusjach na forum grupy i w mniejszych grupach

Liczba uczestników

6-9 osób

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Każdy kto chciałby wzbogacić swoje słownictwo i doskonalić swoje umiejętności konwersacyjne

Cele

Wykorzystanie posiadanych umiejętności językowych w konwersacji

Program

Podstawą każdych zajęć będzie analiza autentycznych materiałów (prasa, publikacje internetowe, materiały video). Analizować będziemy użyte w nich słownictwo i struktury gramatyczne. Materiały te posłużą również do wymiany zdań i opinii o przedstawionych problemach, co pozwoli na doskonalenie umiejętności formułowania myśli i prowadzenia konwersacji w sposób możliwie najbardziej naturalny.