Tytuł szkolenia

e-Służba Przygotowawcza - egzamin końcowy on-line

Czas trwania

75 minut

Forma zajęć

test on-line

Liczba uczestników

brak limitu

Koszt

50.00 PLN

Adresat

  • osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  • wszyscy pracownicy administacji

Cele

Kurs e-Służba Przygotowawcza pozawala na prawidłowe przeprowadzenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Program

Egzamin on-line jest dostępny przez 7 dni i może być przeprowadzony tylko raz (nie ma możliwości powtórzenia). Od momentu rozpoczęcia egzaminu użytkownik ma 75 minut na jego rozwiązanie.

Egzamin składa się z 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru. 

Zdanie egzaminu on-line potwierdzane jest specjalnym certyfikatem o zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej (oddzielnym od zaświadczenia o ukończeniu kursu). Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu jest możliwe tylko w wyniku udzielenia co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi.

PAMIĘTAJ!
To urzędy zapewniają warunki gwarantujące samodzielne przeprowadzenie egzaminu on-line przez uczestników (odpowiedni nadzór w trakcie egzaminu).

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. e-służby wraz z regulaminem http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/elektroniczna-platforma-szkoleniowa-...