Zakres szkolenia

HR i zarządzanie

Tytuł szkolenia

Efektywny kierownik

Czas trwania

30 dni

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

bez limitu

Koszt

899.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
 • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
 • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Cele

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i pełnieniem funkcji kierowniczych.

Program

 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas? (2 godziny)
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej? (2 godziny 35 minut)
 • Planowanie, delegowanie, nadzorowanie i rozliczanie – jak to robić żeby być skutecznym i uniknąć najczęstszych błędów? (2 godziny 14 minut)
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje? (1 godzina 58 minut)
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające? (1 godzina 26 minut)
 • Jak dobierać, rozumieć i stosować kryteria oceny oraz do czego odnosić się podczas oceny pracowników? (1 godzina 29 minut)
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów? (41 minut)
 • Czym są opisy stanowisk pracy oraz jak prawidłowo zorganizować proces opisywania stanowisk w urzędzie? (1 godzina 38 minut)
 • Jak poprawnie sporządzić opis stanowiska pracy w służbie cywilnej? (2 godziny 45 minut)
 • Na czym polega proces wartościowania oraz jak sprawnie i poprawnie przeprowadzić wartościowanie w urzędzie? (1 godzina 43 minuty)
 • Jak zgodnie z metodą analityczno-punktową zwartościować stanowiska pracy w służbie cywilnej? (1 godzina 43 minuty)
 • Jak zbadać anomalia płacowe i wykorzystać wyniki wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie? (43 minuty)
 • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas? (2 godziny)
 • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej? (2 godziny 35 minut)
 • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje? (1 godzina 58 minut)
 • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające? (1 godzina 26 minut)
 • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów? (41 minut)
 • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia? (1 godzina 34 minuty)
 • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie? (55 minut)