Tytuł szkolenia

Efektywność zawodowa i zarządzanie czasem

Termin

19-03-2020, 20-03-2020

Termin

19-20.03.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

mini-wykłady, badania indywidualnych skryptów działania SMART9 Diagnostics, budowanie indywidualnego programu rozwoju

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji

Cele

Skuteczna niwelacja negatywnych skryptów działania, wypracowanie nowych zasad efektywniejszego funkcjonowania w życiu zawodowym i osobistym a także dostosowanie narzędzi zarządzania czasem do własnej osobowości.

Efekty szkolenia

 • poprawa wykorzystania czasu w życiu zawodowym i osobistym
 • wypracowanie metod pracy, które zwiększą efektywność i zmniejszą poziom stresu związanego z natłokiem obowiązków

Program

 • Dlaczego zasady zarządzania czasem często nie są stosowane w praktyce?
  • różnice między „zarządzaniem czasem” , „zarządzaniem sobą w czasie”, oraz najnowszą generacją percepcji czasu, którą jest „efektywność indywidualna” zależna od niespecyficznych predyspozycji każdego człowieka
 • Jakie mamy trudności w gospodarowaniu czasem?
  • „pożeracze czasu”, uzależnienie od czasu i „zwalniacze czasu”
  • w jaki sposób można alokować czas 
  • różnice w subiektywnym i obiektywnym odczuwaniu czasu
 • Efektywność osobista jako podstawa najefektywniejszego wykorzystania czasu
  • badanie SMART9 Time Management Diagnostic Tool, w którym każdy z uczestników rozpozna blokady mogące zakłócać jego indywidualną efektywność w zarządzaniu sobą w czasie
 • Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków
  • reguła Pareto – alokowanie czasu tak aby realizować ważne zadania bez zwłoki
  • metoda ABC – czynności najważniejsze i podlegające delegowaniu
  • macierz Eisenhowera – jako narzędzie eliminacji czynności zbędnych na korzyść kluczowych
  • reguły skutecznego planowania
 • Indywidualny plan działania na okres 3 miesięcy po szkoleniu, przygotowany w oparciu o wytyczne rozwojowe i wiedzę oraz nowe umiejętności i kompetencje zdobyte na szkoleniu