Zakres szkolenia

HR i zarządzanie

Tytuł szkolenia

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Czas trwania

14 dni

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

bez limitu

Koszt

439.00 PLN

Adresat

Szkolenie skierowane jest do:

  • kierowników każdego szczebla począwszy od kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy aż po dyrektorów generalnych
  • osób nadzorujących lub koordynujących obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie
  • pracowników komórek kadrowych lub personalnych wykonujących zadania związane z obszarem Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Cele

Szkolenie ma na celu przekrojowe omówienie najważniejszych zasad i problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Program

  • Kierownik w instytucji publicznej – Jak zarządzać żeby być efektywnym i na wszystko mieć czas? (2 godziny)
  • Jak skutecznie motywować urzędników w warunkach polskiej administracji publicznej? (2 godziny 35 minut)
  • Dlaczego oceny okresowe tak rzadko spełniają pokładane w nich nadzieje? (1 godzina 58 minut)
  • Jak prawidłowo zorganizować i przeprowadzić proces ocen okresowych, jak uniknąć najczęstszych błędów i jak prawidłowo prowadzić rozmowy oceniające? (1 godzina 26 minut)
  • Po co wprowadzono system opisów i wartościowania stanowisk pracy i dlaczego w tak wielu urzędach nie przyniósł on spodziewanych efektów? (41 minut)
  • Nabór i wprowadzanie nowych pracowników – kto w urzędzie ma tu coś do zrobienia? (1 godzina 34 minuty)
  • Jak skutecznie podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników w urzędzie? (55 minut)