Tytuł szkolenia

Efektywne wykorzystanie pakietu Office365 – Excel, Outlook, Exchange, Sharepoint

Termin

23-04-2020

Termin

23.04.2020

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników średniozaawansowanych, którzy znają podstawowe cechy aplikacji pakietu Office

Cele

Celem szkolenia jest  prezentacja możliwości pakietu Office365 w zakresie wykorzystania aplikacji dostępnych w pakiecie do usprawniania pracy biurowej. Pobieranie i obróbka danych za pomocą Excela, pobieranie danych z systemu poczty i kalendarzy jak również  Sharepoint, współpraca grupowa nad plikami, łączenie danych z różnych źródeł danych w celu tworzenia raportów za pomocą programu Excel. Prezentacja narzędzia PowerQuery do automatyzacji przetwarzania danych.

Efekty szkolenia

Po szkoleniu, użytkownicy poznają możliwości pakietu Office365 w zakresie:

 • pobierania i automatycznego odświeżania danych z różnych źródeł w tym z innych plików Excel, stron WWW i bazy danych
 • pobierania danych z poczty Exchange i kalendarzy
 • tworzenia automatycznych raportów np. o zadaniach lub ilości korespondencji
 • automatyzacji przetwarzania danych źródłowych do formatu oczekiwanego w raportach
 • współdzielenia plików i pracy grupowej
 • możliwości funkcjonalnych aplikacji Outlook, Sharepoint i Excel

Program

 • Omówienie funkcji programu Excel pozwalających na pobieranie danych z zewnętrznych źródeł
 • Omówienie możliwości narzędzia PowerQuery
 • Omówienie funkcji programu Outlook i współpracy z Exchange
 • Tworzenie raportów i współdzielenie plików
 • Zarządzanie zadaniami i ich raportowanie
 • Tworzenie ankiet przy wykorzystaniu Sharepoint
 • Wymiana plików i tworzenie formularzy