Tytuł szkolenia

e-Służba Przygotowawcza - część I pt. Postawy urzędnicze w służbie cywilnej

Czas trwania

7 dni

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

brak limitu

Koszt

80.00 PLN

Adresat

  • osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  • wszyscy pracownicy administacji

Cele

Kształcenie świadomości nowoprzyjętego członka korpusu w przedmiocie specyfiki funkcjonowania w uwarunkowaniach publicznoprawnych.

Program

Postawy urzędnicze w służbie publicznej:

  1. Aksjologia prawa administracyjnego i urzędniczego.
  2. Organy władzy publicznej i administracja publiczna w świetle Konstytucji.
  3. Etyka w słuzbie cywilnej.
  4. Zasady odpowiedzialności w służbie cywilnej.

Szkolenie zakończone testem sprawdzającym (test można powtarzać dowolną liczbę razy aż do zaliczenia czyli uzyskania 80% poprawnych odpowiedzi).

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. e-służby wraz z regulaminem http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/elektroniczna-platforma-szkoleniowa-...