Tytuł szkolenia

e-Służba Przygotowawcza - część I-III bez egzaminu końcowego

Czas trwania

14 dni

Forma zajęć

e-learning

Liczba uczestników

brak limitu

Koszt

200.00 PLN

Adresat

  • osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
  • wszyscy pracownicy administacji

Cele

Kurs e-Służba Przygotowawcza pozawala na prawidłowe przeprowadzenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej.

Program

Kurs e-Służba Przygotowawcza obejmuje trzy odrębne szkolenia:

1. Postawy urzędnicze w służbie cywilnej
Kształcenie świadomości nowo przyjętego członka korpusu w przedmiocie specyfiki funkcjonowania w uwarunkowaniach publicznoprawnych
2. Podstawowe procedury w administracji publicznej
Zarysowanie środowiska działania korpusu służby cywilnej, przedstawienie elementarnej siatki pojęciowej, przywołanie podstawowych (ogólnych) procedur administracyjnych
3. Wybrane zagadnienia merytoryczne – legislacja, informacja publiczna, finanse publiczne, zamówienia publiczne
Zaprezentowanie wybranych zagadnień merytorycznych o  uniwersalnym charakterze dla całego korpusu urzędniczego; kształcenie profesjonalnych umiejętności urzędniczych

Każde z trzech szkoleń zakończone jest testem sprawdzającym (test można powtarzać dowolną liczbę razy aż do zaliczenia czyli uzyskania 80% poprawnych odpowiedzi).

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo szczegółowe informacje dot. e-służby wraz z regulaminem http://ksap.gov.pl/ksap/aktualnosci/elektroniczna-platforma-szkoleniowa-...