Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Dokąd zmierzają Niemcy (poziom średniozaawansowany B2)

Termin

06-03-2023, 07-03-2023, 08-03-2023, 09-03-2023, 10-03-2023, 11-03-2023, 12-03-2023, 13-03-2023, 14-03-2023, 15-03-2023, 16-03-2023, 17-03-2023, 18-03-2023, 19-03-2023, 20-03-2023, 21-03-2023, 22-03-2023, 23-03-2023, 24-03-2023, 25-03-2023, 26-03-2023, 27-03-2023, 28-03-2023, 29-03-2023, 30-03-2023, 31-03-2023, 01-04-2023, 02-04-2023, 03-04-2023, 04-04-2023, 05-04-2023, 06-04-2023, 07-04-2023, 08-04-2023, 09-04-2023, 10-04-2023, 11-04-2023, 12-04-2023, 13-04-2023, 14-04-2023, 15-04-2023, 16-04-2023, 17-04-2023, 18-04-2023, 19-04-2023, 20-04-2023, 21-04-2023, 22-04-2023, 23-04-2023, 24-04-2023, 25-04-2023, 26-04-2023, 27-04-2023, 28-04-2023, 29-04-2023, 30-04-2023, 01-05-2023, 02-05-2023, 03-05-2023, 04-05-2023, 05-05-2023, 06-05-2023, 07-05-2023, 08-05-2023, 09-05-2023, 10-05-2023, 11-05-2023, 12-05-2023, 13-05-2023, 14-05-2023, 15-05-2023, 16-05-2023, 17-05-2023, 18-05-2023, 19-05-2023, 20-05-2023, 21-05-2023, 22-05-2023, 23-05-2023, 24-05-2023, 25-05-2023, 26-05-2023, 27-05-2023, 28-05-2023, 29-05-2023, 30-05-2023, 31-05-2023, 01-06-2023, 02-06-2023, 03-06-2023, 04-06-2023, 05-06-2023, 06-06-2023, 07-06-2023, 08-06-2023, 09-06-2023, 10-06-2023, 11-06-2023, 12-06-2023, 13-06-2023, 14-06-2023, 15-06-2023, 16-06-2023, 17-06-2023, 18-06-2023, 19-06-2023, 20-06-2023, 21-06-2023, 22-06-2023, 23-06-2023, 24-06-2023, 25-06-2023, 26-06-2023, 27-06-2023, 28-06-2023, 29-06-2023, 30-06-2023

Termin

6.03 - 30.06.2023

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych - środa i piątek 8.00-9.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

9

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Bruncz

Cele

Poznanie politycznych przemian w Niemczech przez język niemiecki. Nauka obejmować będzie wzbogacenie słownictwa i konstrukcji językowych, potrzebnych do opisywania rzeczywistości politycznej w Niemczech oraz doskonalenie rozumienia ze słuchu oraz poprawienie płynności mówienia.

Efekty szkolenia

Osoby uczestniczące w kursie:

  • wzbogaciły słownictwo z obszaru administracji i polityki,
  • poprawiły płynność mówienia,
  • pogłębiły znajomości struktur gramatycznych i rozwijanie umiejętności ich praktycznego zastosowania oraz
  • poszerzyły umiejętność tworzenia i wypowiadania się w formie pisemnej.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do przystąpienie do egzaminu na poziomie B2.

Program

Kurs obejmuje następujące treści:

  • polityka zagraniczna Niemiec,
  • Niemcy a Unia Europejska,
  • stosunki polsko-niemieckie,
  • polityka zagraniczna Polski oczami niemieckiej prasy.