Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Dokąd zmierzają Niemcy (poziom średniozaawansowany B2)

Termin

18-09-2023, 19-09-2023, 20-09-2023, 21-09-2023, 22-09-2023, 23-09-2023, 24-09-2023, 25-09-2023, 26-09-2023, 27-09-2023, 28-09-2023, 29-09-2023, 30-09-2023, 01-10-2023, 02-10-2023, 03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023, 06-10-2023, 07-10-2023, 08-10-2023, 09-10-2023, 10-10-2023, 11-10-2023, 12-10-2023, 13-10-2023, 14-10-2023, 15-10-2023, 16-10-2023, 17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023, 20-10-2023, 21-10-2023, 22-10-2023, 23-10-2023, 24-10-2023, 25-10-2023, 26-10-2023, 27-10-2023, 28-10-2023, 29-10-2023, 30-10-2023, 31-10-2023, 01-11-2023, 02-11-2023, 03-11-2023, 04-11-2023, 05-11-2023, 06-11-2023, 07-11-2023, 08-11-2023, 09-11-2023, 10-11-2023, 11-11-2023, 12-11-2023, 13-11-2023, 14-11-2023, 15-11-2023, 16-11-2023, 17-11-2023, 18-11-2023, 19-11-2023, 20-11-2023, 21-11-2023, 22-11-2023, 23-11-2023, 24-11-2023, 25-11-2023, 26-11-2023, 27-11-2023, 28-11-2023, 29-11-2023, 30-11-2023, 01-12-2023, 02-12-2023, 03-12-2023, 04-12-2023, 05-12-2023, 06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023, 09-12-2023, 10-12-2023, 11-12-2023, 12-12-2023, 13-12-2023, 14-12-2023, 15-12-2023

Termin

18.09.-15.12.2023

Czas trwania

Środa i piątek 8.00-9.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1350.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Bruncz

Cele

Poznanie politycznych przemian w Niemczech przez język niemiecki. Nauka obejmować będzie wzbogacenie słownictwa i konstrukcji językowych, potrzebnych do opisywania rzeczywistości politycznej w Niemczech oraz doskonalenie rozumienia ze słuchu oraz poprawienie płynności mówienia.

Efekty szkolenia

Osoby uczestniczące w kursie:

- wzbogaciły słownictwo z obszaru administracji i polityki,

- poprawiły płynność mówienia,

- pogłębiły znajomości struktur gramatycznych i rozwijanie umiejętności ich praktycznego zastosowania oraz

- poszerzyły umiejętność tworzenia i wypowiadania się w formie pisemnej.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do przystąpienie do egzaminu na poziomie B2.

Program

Kurs obejmuje następujące treści:

- polityka zagraniczna Niemiec,

- Niemcy a Unia Europejska,

- stosunki polsko-niemieckie,

- polityka zagraniczna Polski oczami niemieckiej prasy.