Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Dokąd zmierzają Niemcy? (poziom średniozaawansowany)

Termin

19-09-2022

Termin

19.09-16.12.2022

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, poniedziałek i czwartek w godz. 8:00-9:30

Forma zajęć

Kurs online: aktywizujące ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych (symulacje, gry zespołowe, dyskusje i praca w małych grupach) oraz z wykorzystaniem autentycznych tekstów czytanych i słuchanych, praca nad strukturami gramatycznymi i słownictwem.

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Dariusz Bruncz

Adresat

Pracownicy administracji, którzy chcą odświeżyć znajomość języka niemieckiego

Cele

Poznanie politycznych przemian w Niemczech przez język niemiecki. Nauka obejmować będzie wzbogacenie słownictwa i konstrukcji językowych, potrzebnych do opisywania rzeczywistości politycznej w Niemczech oraz doskonalenie rozumienia ze słuchu oraz poprawienie płynności mówienia

Program

Bieżące wydarzenia gospodarcze, polityczne, społeczne w Unii Europejskiej