Tytuł szkolenia

Coaching managerski jako umiejętność doskonaląca kompetencje zarządzania- warsztat

Termin

10-02-2022

Termin

10.02.2022

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

450.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w administracji publicznej i biznesie

Cele

W czasie warsztatu uczestnicy otrzymają praktyczne narzędzia (zestawy ćwiczeń) pozwalające na bardziej efektywne zarządzanie zespołem i wzmacnianie autorytetu managera/ kierownika. Stosowane ćwiczenia pozwolą uczestnikom nabyć umiejętność dogłębnego zdiagnozowania i rozwiązania problemu metodami coachingowymi

Efekty szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie:

  •  poznają znaczenie grupowej sesji coachingowej jako efektywnego narzędzia wzmacniającego potencjał zespołu
  • będą rozumiały kluczowe założenia coachingowego stylu zarządzania zespołem
  • będą umiały przeprowadzić standardową rozmowę coachingową z podwładnymi w oparciu o model GROW i model Action Learning
  • będą świadome korzyści związanych z otwartym, niedyrektywnym stylem zarządzania i aktywnym słuchaniem
  • będą umiały wykorzystać zdobyte umiejętności w prowadzeniu spotkań i zebrań zespołu oraz wprowadzić styl „well-being” w życiu osobistym i zawodowym

Program

1.Wprowadzenie w podejście coachingowe.

a/coachingowy styl zarządzania: kto i kiedy może korzystać z  coachingu?

b/coaching grupowy a zespołowy- różnice

c/ ćwiczenie zadawania pytań otwartych i aktywnego słuchania;

d/ struktura rozmowy coachingowej według modelu GROW;

e/ demonstracja i ćwiczenia przykładowej rozmowy coachingowej

2.Praca indywidualna z priorytetami

a/ analiza czynników  wpływająca na świadome podejmowanie decyzji

b/ jak budować i wzmacniać autorytet stosując podejście coachingowe?

c/ znaczenie pytań coachingowych w „well-being”

3. Warsztat przekonań w środowisku pracy- sesja grupowa.

a/ co to jest przekonanie? rodzaje przekonań.

b/ jak zmienić przekonania ograniczające na wspierające

c/ dlaczego ludzie boją się zmiany i czemu jest ona konieczna?

d/ co wpływa na podejmowanie decyzji ?( zakres autonomii managera/ kierownika)

e/ pytania kartezjańskie i ich wpływ na podejmowanie właściwych decyzji

4. Piramida kompetencji jako narzędzie coachingowe pozwalające na właściwe delegowanie zadań.

a/ wykorzystanie narzędzi umożliwiających zmianę informacji zwrotnej i łatwiejszego delegowania zadań

b/ ćwiczenia coachingowe  dla stylu rozliczania z realizacji zadań i wspierania pracowników

c/ moderowane rozmowy coachingowe prowadzone przez uczestników z wykorzystaniem poznanych narzędzi

d/ wzajemna informacja zwrotna, określenie obszarów do dalszej pracy

5. Sesja grupowa rozwiązywania problemów wg metody Action Learning.

6. Opracowanie etapów wdrażania nowych umiejętności i dopasowania narzędzi coachingowych.