Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Rosyjski - Język rosyjski w praktyce (poziom średniozaawansowany)

Termin

02-03-2020, 03-03-2020, 04-03-2020, 05-03-2020, 06-03-2020, 07-03-2020, 08-03-2020, 09-03-2020, 10-03-2020, 11-03-2020, 12-03-2020, 13-03-2020, 14-03-2020, 15-03-2020, 16-03-2020, 17-03-2020, 18-03-2020, 19-03-2020, 20-03-2020, 21-03-2020, 22-03-2020, 23-03-2020, 24-03-2020, 25-03-2020, 26-03-2020, 27-03-2020, 28-03-2020, 29-03-2020, 30-03-2020, 31-03-2020, 01-04-2020, 02-04-2020, 03-04-2020, 04-04-2020, 05-04-2020, 06-04-2020, 07-04-2020, 08-04-2020, 09-04-2020, 10-04-2020, 11-04-2020, 12-04-2020, 13-04-2020, 14-04-2020, 15-04-2020, 16-04-2020, 17-04-2020, 18-04-2020, 19-04-2020, 20-04-2020, 21-04-2020, 22-04-2020, 23-04-2020, 24-04-2020, 25-04-2020, 26-04-2020, 27-04-2020, 28-04-2020, 29-04-2020, 30-04-2020, 01-05-2020, 02-05-2020, 03-05-2020, 04-05-2020, 05-05-2020, 06-05-2020, 07-05-2020, 08-05-2020, 09-05-2020, 10-05-2020, 11-05-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 14-05-2020, 15-05-2020, 16-05-2020, 17-05-2020, 18-05-2020, 19-05-2020, 20-05-2020, 21-05-2020, 22-05-2020, 23-05-2020, 24-05-2020, 25-05-2020, 26-05-2020, 27-05-2020, 28-05-2020, 29-05-2020, 30-05-2020, 31-05-2020, 01-06-2020, 02-06-2020, 03-06-2020, 04-06-2020, 05-06-2020, 06-06-2020, 07-06-2020, 08-06-2020

Termin

2.03-8.06.2020

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych

poniedziałek w godz. 14:00-15:30 i czwartek  w godz. 8:00-9:30

 

Forma zajęć

Ćwiczenia praktyczne, zadania sytuacyjne, praca w parach i w grupach, odgrywanie ról. Wykorzystanie projektów i zadań kreatywnych

Liczba uczestników

6-12 osób

Koszt

1090.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji kontynuujący naukę języka rosyjskiego od podstaw i pragnący opanować leksykę dnia codziennego z elementami języka administracji oraz zasady gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym (B1)

Cele

średniozaawansowanym. Podniesienie kompetencji językowych, które pozwolą na w miarę swobodną komunikację w  języku rosyjskim w zakresie tematów przewidzianych programem.

Program

Kurs języka ogólnego na poziomie  A2+ - B1 w skali ESOKJ. Tematyka zajęć: Polityka wewnętrzna i zagraniczna – spotkania na szczycie, walka z terroryzmem, procesy migracyjne, uchodźcy, globalizacja i emigracja, demonstracje i protesty. Gospodarka i przedsiębiorczość. Rynek pracy. Cechy biznesu rosyjskiego. Kryzys ekonomiczny.
Bieżące wydarzenia w kraju i na świecie.